Наказателоправни норми pro


Правните норми,освен че са задължителни правила за поведение, представляват също изразена в езикова форма държавна воля. Тяхното прилагане е невъзможно, ако действителното съдържание на тази воля не е изяснено преди всяко приложение на съответната...
 

Законосъобразност и правилност в актовете на админитративните органи


Администраивното право представлява една система от правни норми за регулиране на обществените отношения, които възникват в процеса на организиране и осъществяване на държавното управление...
 

Римско вещно право pro

11 дек 2017
·
19
·
5,171
·
6
·
14.00 лв.

Владението е фактическа власт върху една вещ. Има два вида фактическа власт – държане и владеене. Владелец е това лице, което държи вещта за себе си. Държателят дължи връщане на вещта...
 

Източници на обичайното право pro


Курсова работа оценена с Отличен 6. Не е преписвана, изчерпателна е и е без забележки. Възникването на правото се обуславя от общата воля на различните социални групи, формиращи обществото. Създаването на държавата е свързано с налагане на нов...
 

История на българската държава и право, Тема 5 Правни норми pro

14 мар 2017
·
12
·
2,277
·
6
·
8.00 лв.

Същност, особености и структура на правните норми. Видове правни норми...
 

История на Българската държава и правото pro

19 апр 2016
·
11
·
2,310
·
56
·
5.00 лв.

Курсова работа по ИБДП, предадена в НБУ и оценена с 6. Първо писано законодателство, Крумови закони, покръстването...
 

Основни тенденции във външната политика на модерна България pro

09 ное 2015
·
15
·
7,163
·
2
·
15
·
15.00 лв.

Историята на модерната българска държава вече надхвърля 125 години. Приблизително от толкова години страната ни има и своя външна политика...
 

Съдебна власт pro


През вековете ролята и функциите на съдебната власт са били различни. В началото съдебната власт се приема като обикновен изпълнител на вече създадените закони, т.е. има сравнително подчинено положение спрямо законодателната власт...
 

Основи на учението за конституцията pro


Терминът "конституция" има латински произход – глаголът е constituere със значение "устройвам, установявам". В правната наука се смята, че терминът "конституция" се използва в смисъл на държавна организация...
 

Великата френска революция и Европа pro


Френската революция от ХVІІІ век започнала през през 1789 г. и се предполага, че е свършила през 1799 г. Тя е унищожила феодалния строй и отживелиците от средновековието и е прокарала пътя на новия прогресивен за онова време строй – капитализма....

Избрани критерии за търсене

Право
Авторски
Ограничаване на резултатите