Развит конспект по история на българската държава и право

02 фев 2008
·
99
·
19,788
·
2,003
·
1,547
·
473
·
9

Историята на българската държава и право (ИБДП) е сложна научна дисциплина. Тя обхваща историческото развитие на българското право, както и държавното устройство с различните институции, включително и обичайното право.
 

Правна закрила на интелектуалната собственост

24 яну 2009
·
112
·
29,252
·
398
·
411
·
82

К О Н С П Е К Т за държавен изпит по “ПРАВНА ЗАКРИЛА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ” Основи правото Субекти на правото. Понятие. Правосубектност. Субект = носител СУБЕКТ НА ПРАВОТО – отделен човешки индивид или определена форма на социална колективност...
 

Понятие за изпълнителна дейност. Правна характеристика


Административното право е един измежду най - новите правни отрасли. Административното право за пръв път възниква във Франция през 1789г. като резултат на принципа на разделението на властите. Чрез възприематено на този...
 

Възникване на правото


В предмета на общата теория на правото се включва изучаването на правната действителност в нейната цялост и съставките, от които тя се формира. Общата теория на правото изучава свойствата на правната действителност и нейните...
 

Конспект за Държавен изпит по Наказателноправни науки

10 апр 2008
·
69
·
29,642
·
493
·
368
·
31

Спецификата се изразява в това, че се регулират само отрицателните човешки прояви и точрез установяване на санкции за извършеното деяние.
 

Разработки по Конституционно право

20 фев 2009
·
34
·
8,872
·
284
·
205
·
30
·
1

Това са разработки на 45 въпроса по Конституционно право.
 

Развитие на законодателството за местното самоуправление в България, исторически бележки


Местното самоуправление възниква по българските земи още при славянската задруга. В последствие то се изгражда постепенно наред с местната администрация в Първата българска държава като за този период е характерно...
 

Българско гражданство

14 апр 2009
·
4
·
534
·
52
·
27

През последните години въпросите свързани с българското гражданство стават все по актуални и значими. От една страна те са свързани с личния статус на личността, а от друга с публичноправната сфера...
 

Конспект по международно публично право

25 яну 2007
·
2
·
646
·
651
·
21

Конспект по международно публично право от 2006/2007 год. за Софииския университет.
 

Семейно и наследствено право


Основи на семейното и наследствено право в Република България...

Качи конспект и спечели
 

Сподели своите Конспекти по Право с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент