Местно самоуправление

09 май 2008
·
3
·
645
·
244
·
42

Република България е разделена на 28 области. Границите и административните им центрове се утвърждават с указ на президента, по предложение на Министерски съвет. Областта се управлява от областен управител, назначен от МС...
 

Стачката

14 окт 2009
·
3
·
335
·
47

Стачката не е еднократен акт, а процес, в който се реализира правото на стачка. В него се открояват три последователни фази: обявяване, протичане и прекратяване....
 

Словесно-документално излагане на съдържанието на нормативните документи


Вътрешната структурираност на правото има своят външен облик, изграден въз основата на техническите средства и способи относно формата на юридическите актове...
 

Източници на правото на Европейския съюз

06 сеп 2010
·
3
·
684
·
98

Източниците на правото на Европейския съюз са многобройни и разнообразни. Основно то се формира от две категории източници - първично право (учредителните договори заедно с приложенията и протоколите към тях, както и техните изменения) и вторично право...
 

Гражданско право

18 апр 2011
·
3
·
396
·
56
·
62

Гражданското право е съвкупност от правни норми, които уреждат положението на гражданскоправните субекти и равнопоставените отношения между тях. Гражданското право като обективно право урежда две групи правни явления: ...
 

Конституционен съд

30 юни 2012
·
3
·
716
·
26
·
38

Конституционният съд е органът, който осъществява конституционното правосъдие. При първата - Търновската конституция на България, такъв орган не е съществувал никъде в Европа, а при втората и третата...
 

Договор за наем


Договор за наем - права и задължения на наемателя и наемодателя...
 

Разделението на властите в контекста на политиката за национална сигурност


Средата за сигурност e съвкупност от динамично променящи се външни и вътрешни условия, в които държавата функционира, реализира политическите си приоритети и защитава националните си интереси. От тук следва, че трансформацията в сектора на българската...
 

Българските политически нрави

20 юни 2009
·
3
·
827
·
17
·
10

Един от важните въпроси, който в днешно време се разнищва от историците в България е за „демократизма” на българите и особено проблема демократична ли е Търновската конституция създадена на 16 април 1879 година в град Велико Търново...

Качи реферат и спечели
 

Сподели своите Реферати по Право с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент