Служебна бележка

16 юни 2017
·
2
·
129

Това е служебна бележка за преддипломен практикум за С.А. Д. А. Ценов...
 

Служебна бележка

05 юни 2017
·
1
·
166
·
2

Служебна бележка за пред дипломен стаж, използвана в Аграрен Университет Пловдив...
 

Приложение № 8

02 юни 2017
·
2
·
648

Приложение № 8 - притежавани акции, дялови участия в дружества, място на стопанска дейност, определена база и недвижима собственост в чужбина; доходи по чл. 38 от ЗДДФЛ...
 

Заявление за преместване

16 май 2017
·
1
·
44

Заявление за преместване на ученик. До директора да съответното училище...
 

Заявление за участие в централизирано класиране за прием


Уважаема г-жо директор/ уважаеми г-н директор, моля да въведете посочените от мен данни за регистрация в електронната система за участие в централизираното класиране за прием, като началната дата за кандидатстване е: 28.03.2017 г....
 

Договор за посредничество при продажба на имот

02 май 2017
·
3
·
875

С този договор за посредничество при продажба на имот се застъпват основните права и задължения на посредника при продажбата на недвижим имот...
 

Граждански договор

22 мар 2017
·
5
·
1,287
·
1

Възложителят възлага, а изпълнителя приема да извърши всички фактически и правни действия, свързани с представянето на оферти за продажба и/или наемането или отдаването на недвижими имоти, регистрирани в информационната система на...
 

Договор за продажба на МПС

21 мар 2017
·
1
·
300
·
1
·
1

Бланка за договор за продажба на МПС. Моля, не забравяйте, че неразделна част от договора са и декларацииите по чл.264, ал.2, ДОПК и по чл.25, ЗННД...
 

Документ за стипендия

21 мар 2017
·
1
·
135

Детето ще участва в класирането по социални критерии. Детето ще ползва точки по следните критерии - попълнете да или не. Детето е със СОП...
 

Договор за делба на акции

08 мар 2017
·
1
·
249
·
2
·
2

Договор за делба на акции по наследство, наследяване и делена на акциите между наследниците...