Договор за паричен заем

12 фев 2018
·
2
·
304
·
1

Договор за паричен заем между фирми, уреждащ взаимоотношенията...
 

Болничен лист, приложение № 3 към чл.13, ал.1


Болничен лист, който служи за пред работодателите за временна нетрудоспособност на работника...
 

Заявление за издаване на документи за самоличност

10 яну 2018
·
1
·
211

Заявление за издаване на документи за самоличност на български гражданин...
 

Договор за заем на финансови средства и анекс

05 дек 2017
·
2
·
313
·
1
·
2

Примерен образец на договор за заем на финансови средства и анекс към него...
 

Декларация за съгласие за лични данни

30 ное 2017
·
1
·
34
·
1
·
1

Декларация за доброволно предоставяне на личните данни и съгласие за тяхното събиране, обработване и съхраняване при условията на Закона за защита на личните данни...
 

Пълномощно за МПС

09 ное 2017
·
1
·
112

Образец на бланка за упълномощаване на друго лице да притежава и управлява чуждо МПС...
 

Договор за търговско представителство

16 окт 2017
·
4
·
907
·
1
·
2

Страните се споразумяват търговският представител да сътрудничи на доверителя при извършване на търговската му дейност, като сключва търговски сделки от името (от свое име) и за сметка на доверителя...
 

Заявление за МПС

19 сеп 2017
·
2
·
177

Заявление за МПС, свързано с номера за регистрация на автомобил...
 

Заявление за отпускане на парично обезщетение за безработица 4а от КСО


Актуална форма на заявление за отпускане на парично обезщетение за безработица на основание чл. 54а от КСО от 01.07.2017г....
 

Заявление за назначаване на работа

13 юли 2017
·
1
·
198

С настоящото заявление заявявам, че желая да бъда назначен на длъжността ............................, в ......................., която е определена за заемане от държавен служител...