Декларация по чл. 18 от СК

31 юли 2018
·
1
·
85

Декларация по чл. 18 от Семейния кодекс. В помощ на тези, които искат да уредят имуществените си отношения пред сключване на брака...
 

Договор за консорциум

26 юли 2018
·
5
·
1,324

С настоящия договор съдружниците обединяват усилията си за организиране и осъществяване на съвместна стопанска дейност като създават гражданско дружество, наричано по-долу „Обединението”...
 

МВР Заявление за пътуване

11 юни 2018
·
1
·
118

Заявление за удостоверение за пътуване извън околностите и границите на България...
 

Декларация за конфиденциалност

08 юни 2018
·
1
·
133

Декларация, която попълват служителите в организация за това, че ще пазят в тайна данните на трети лица, които са получили във връзка с изпълнение на служебните си задължения...
 

Договор за наем на помещение

25 май 2018
·
4
·
1,172
·
1
·
2

Договор за наем на помещение, изготвен от адвокат. Защитава и двете страни по договора...
 

Договор за управление на имот

18 май 2018
·
4
·
850
·
1

Договор за управление на недвижим имот.задължително е да бъде придружен от договор за отдаване под наем и протокол за вида и състоянието на имота...
 

Правна защита. Възражение

16 май 2018
·
2
·
148

Господин/госпожо съдия, не дължа изпълнение на вземането по издадената заповед за изпълнение...
 

Молба за конституиране като граждански ищец по НОХД


Молба за конституиране като граждански ищец по НОХД на основание чл. 84 - 88 от НПК...
 

Наддавателно предложение

28 фев 2018
·
2
·
103

Наддавателно предложение по изпълнително дело във връзка с обявена публична продажба...
 

Заявление – декларация


Моля да ми бъде отпусната месечна стипендия за постигнати образователни резултати...