Декларация за вътреобщностна доставка на ново превозно средство

23 авг 2011
·
4
·
571
·
10
·
20
·
4

Формуляр на декларация за вътреобщностна доставка и придобиване на ново превозно средство...
 

Бланка за изготвяне на автобиография

14 сеп 2011
·
3
·
202
·
2,345
·
4,673
·
892
·
1

Образец на непопълнена бланка за автобиографични данни...
 

Постановление за отказ да се образува досъдебно производство

04 окт 2011
·
1
·
236
·
83
·
175
·
49

Примерна бланка за отказ за образуване на досъдебно производство...
 

Адвокатско пълномощно

04 окт 2011
·
1
·
173
·
180
·
425
·
38

Пълномощно с което адвокат може да ви представлява в Агенцията по вписванията
 

Депозитна разписка

10 окт 2011
·
1
·
204
·
609
·
683
·
59

Депозитна разписка-споразумение за извършването на сделка с недвижим имот...
 

Депозитна разписка

28 окт 2011
·
1
·
129
·
88
·
183
·
40

Тук става въпрос за депозитна разписка при посредничество по сделка за наем на недвижим имот....
 

Декларация за идентичност на имена


Декларация за идентичност на лице с различни имена по документи...
 

Декларация за образец на подпис

23 ное 2011
·
1
·
46
·
54
·
149
·
29

Бланка на декларация за образец на подписа...
 

Молба за промяна на длъжността

11 дек 2011
·
1
·
3
·
43
·
66
·
16

Примерна бланка на молба за промяна на длъжността...
 

Свидетелство за дарение


Свидетелството за дарение се връчва на дарителя с цел озаконяването му и като доказателство пред компетентните органи за легалността на извършената услуга....