Декларация за данък върху жилищни имоти

23 авг 2011
·
11
·
2,975
·
14
·
4

Примерен формуляр на декларация за данъка върху жилищните имоти по член 14. от Закона за местните данъци и такси...
 

Справка за финансово икономическото състояние

01 сеп 2011
·
4
·
537
·
21
·
11

Формуляр на справка за финансово икономическото състояние...
 

Нотариален акт за продажба на земеделски земи

09 сеп 2011
·
3
·
610
·
430
·
761
·
123

Проект на нотариален акт за продажба на земеделски земи...
 

Бланка за изготвяне на автобиография

14 сеп 2011
·
3
·
202
·
2,286
·
892
·
1

Образец на непопълнена бланка за автобиографични данни...
 

Постановление за отказ да се образува досъдебно производство

04 окт 2011
·
1
·
236
·
82
·
172
·
49

Примерна бланка за отказ за образуване на досъдебно производство...
 

Адвокатско пълномощно

04 окт 2011
·
1
·
173
·
144
·
38

Пълномощно с което адвокат може да ви представлява в Агенцията по вписванията
 

Депозитна разписка

10 окт 2011
·
1
·
204
·
474
·
538
·
59

Депозитна разписка-споразумение за извършването на сделка с недвижим имот...
 

Депозитна разписка


Тук става въпрос за депозитна разписка при посредничество по сделка за наем на недвижим имот....
 

Декларация за идентичност на имена


Декларация за идентичност на лице с различни имена по документи...
 

Декларация за образец на подпис


Бланка на декларация за образец на подписа...