Бланка за изготвяне на автобиография

14 сеп 2011
·
3
·
202
·
2,296
·
4,549
·
892
·
1

Образец на непопълнена бланка за автобиографични данни...
 

Молба за напускане на работа по чл.326, ал.1


Бланка-образец на заявление за напускане на заемана длъжност на основание чл.326, ал.1 от Кодекса на труда с предизвестие...
 

Заявление за назначаване на работа

05 фев 2012
·
1
·
46
·
1,223
·
3,027
·
379

Формуляр - заявление за попълване при назначаване на работа на работник от работодател...
 

Договор за отдаване под наем на магазин

07 май 2012
·
3
·
928
·
1,058
·
1,268
·
231

Това е един примерен договор, който може да бъде използван така, както е публикуван....
 

Свидетелство за дарение


Свидетелството за дарение се връчва на дарителя с цел озаконяването му и като доказателство пред компетентните органи за легалността на извършената услуга....
 

Покана за доброволно изпълнение


Бланка на покана за извънсъдебно доброволно изпълнение на задължения...
 

Молба за напускане на работа


Примерен, непопълнен формуляр на молба за напускане на работа...
 

Молба за назначаване на работа


Примерен, непопълнен формуляр на молба за назначаване на работа...
 

Споразумение за прекратяване на договор за наем на недвижим имот


Страните се споразумяха съгласно чл.4, раздел 3 от договор за наем от 30.12.2006г. да прекратят договорните си взаимоотношения. Наемодателят възстановява на наемателя предоставения депозит от 300 лева...
 

Автобиография

31 авг 2011
·
2
·
416
·
845
·
1,531
·
157

Европейски формат на автобиография...