Молба за напускане на работа по чл.326, ал.1


Бланка-образец на заявление за напускане на заемана длъжност на основание чл.326, ал.1 от Кодекса на труда с предизвестие...
 

Бланка за изготвяне на автобиография

14 сеп 2011
·
3
·
202
·
2,332
·
4,651
·
892
·
1

Образец на непопълнена бланка за автобиографични данни...
 

Заявление за назначаване на работа

05 фев 2012
·
1
·
46
·
1,286
·
3,180
·
379

Формуляр - заявление за попълване при назначаване на работа на работник от работодател...
 

Договор за отдаване под наем на магазин

07 май 2012
·
3
·
928
·
1,172
·
1,395
·
231

Това е един примерен договор, който може да бъде използван така, както е публикуван....
 

Договор за покупко-продажба на двигател от МПС


Бланка - договор за покупко-продажба на двигател от МПС, готова за попълване и заедно с нужните документи се заверява при Нотариус...
 

Свидетелство за дарение


Свидетелството за дарение се връчва на дарителя с цел озаконяването му и като доказателство пред компетентните органи за легалността на извършената услуга....
 

Молба за напускане на работа


Примерен, непопълнен формуляр на молба за напускане на работа...
 

Споразумение за прекратяване на договор за наем на недвижим имот


Страните се споразумяха съгласно чл.4, раздел 3 от договор за наем от 30.12.2006г. да прекратят договорните си взаимоотношения. Наемодателят възстановява на наемателя предоставения депозит от 300 лева...
 

Молба за назначаване на работа


Примерен, непопълнен формуляр на молба за назначаване на работа...
 

Покана за доброволно изпълнение


Бланка на покана за извънсъдебно доброволно изпълнение на задължения...