Формуляр за кандидатстване по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

26 май 2013
·
26
·
5,993
·
129

Формуляр за кандидатстване по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, чрез открита процедура за конкурентен подбор на проекти без определен срок за кандидатстване...
 

Правни и нравствени норми

26 ное 2011
·
23
·
6,650
·
46
·
101
·
30

В своята съзнателна дейност човекът се ръководи от конкретни правила, които му посочват как трябва да се действа за постигането на една определена цел. Такива правила, които са обусловени от определена цел се наричат изобщо норми...
 

Договор за ипотечен кредит

28 май 2015
·
21
·
5,691
·
8
·
10

Договор между банка и клиент, с общи условия на банката, които важат за всички клиенти...
 

Договор за наем


Документ за договор и законни правила за наем, наемател и наемодател...
 

Договор за съхранение

05 ное 2015
·
13
·
4,005
·
6

Примерен договор за съхранение с Държавен Фонд ''Земеделие''...
 

Декларация за данък върху жилищни имоти

23 авг 2011
·
11
·
2,975
·
15
·
36
·
4

Примерен формуляр на декларация за данъка върху жилищните имоти по член 14. от Закона за местните данъци и такси...
 

Наредба 6 - разрешение за работа на лица под 18 години


Какви постъпки трявба да се извършат за наемане на непълнолетни на работа...
 

Дружествен договор


Настоящия договор представлява едновременно и устав на дружеството. при тълкуването на устава трябва да се търси волята на страните и целта на тълкуваната разпоредба...
 

Обичай и закон (източници на правото)


самостоятелна работа в която е наблегнато върху обичая и закона като източници на правото...
 

Договор за наем на офис

12 ное 2015
·
10
·
1,826
·
10
·
7

Чл. 1. (1) Наемодателят предоставя на Наемателя за временно и възмездно ползване следното помещение...