Нотариален договор за покупко-продажба на земеделска земя


Примерен нотариален договор за покупко-продажба на земеделска земя...
 

Мотивационно писмо за главен счетоводител


Примерно мотивационна писмо за главен счетоводител - мотиви за заемане на длъжността "главен счетоводител"...
 

Жалба


Жалба до РДНСК за извършено строителство и преустройство...
 

Депозитна разписка

10 окт 2011
·
1
·
204
·
651
·
720
·
59

Депозитна разписка-споразумение за извършването на сделка с недвижим имот...
 

Искова молба за развод


Семейните ни отношения с ответника са силно влошени, тъй като помежду ни липсва взаимност на чувствата и интересите. Различни са разбиранията ни за живота и имаме принципни различия по въпроси, касаещи съвместното ни съжителство – работа, почивка,...
 

Трудов договор

23 авг 2011
·
5
·
1,416
·
186
·
278
·
55

Примерен, непопълнен формуляр на трудов договор на основание чл.67, ал.1, т1. във вр. с чл.70 от Кодекса на труда...
 

Генерално пълномощно


Документ за упълномощаване, да се извършва от мое име и за моя сметка всички необходими действия относно...
 

Трудов договор


Бланка - трудов договор...
 

Постановление за отказ да се образува досъдебно производство

04 окт 2011
·
1
·
236
·
83
·
177
·
49

Примерна бланка за отказ за образуване на досъдебно производство...
 

Договор за събиране на вземания


Договор между доверител и довереник за събиране на вземания...