Декларация за вътреобщностна доставка на ново превозно средство

23 авг 2011
·
4
·
571
·
10
·
18
·
4

Формуляр на декларация за вътреобщностна доставка и придобиване на ново превозно средство...
 

Нотариален акт за продажба на земеделски земи

09 сеп 2011
·
3
·
610
·
440
·
765
·
123

Проект на нотариален акт за продажба на земеделски земи...
 

Бланка за изготвяне на автобиография

14 сеп 2011
·
3
·
202
·
2,296
·
4,549
·
892
·
1

Образец на непопълнена бланка за автобиографични данни...
 

Постановление за отказ да се образува досъдебно производство

04 окт 2011
·
1
·
236
·
82
·
173
·
49

Примерна бланка за отказ за образуване на досъдебно производство...
 

Адвокатско пълномощно

04 окт 2011
·
1
·
173
·
146
·
373
·
38

Пълномощно с което адвокат може да ви представлява в Агенцията по вписванията
 

Депозитна разписка

10 окт 2011
·
1
·
204
·
506
·
555
·
59

Депозитна разписка-споразумение за извършването на сделка с недвижим имот...
 

Депозитна разписка

28 окт 2011
·
1
·
129
·
84
·
173
·
40

Тук става въпрос за депозитна разписка при посредничество по сделка за наем на недвижим имот....
 

Декларация за идентичност на имена


Декларация за идентичност на лице с различни имена по документи...
 

Декларация за образец на подпис

23 ное 2011
·
1
·
46
·
51
·
142
·
29

Бланка на декларация за образец на подписа...
 

Молба за промяна на длъжността

11 дек 2011
·
1
·
3
·
41
·
63
·
16

Примерна бланка на молба за промяна на длъжността...