Декларация за данък върху хазартни дейности


Примерен формуляр на декларация по чл. 246 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) за данъка върху хазартната дейност с хазартни съоръжения...
 

Автобиография

31 авг 2011
·
2
·
416
·
830
·
1,501
·
157

Европейски формат на автобиография...
 

Справка за финансово икономическото състояние

01 сеп 2011
·
4
·
537
·
19
·
81
·
11

Формуляр на справка за финансово икономическото състояние...
 

Нотариален акт за продажба на земеделски земи

09 сеп 2011
·
3
·
610
·
423
·
753
·
123

Проект на нотариален акт за продажба на земеделски земи...
 

Бланка за изготвяне на автобиография

14 сеп 2011
·
3
·
202
·
2,253
·
4,468
·
892
·
1

Образец на непопълнена бланка за автобиографични данни...
 

Постановление за отказ да се образува досъдебно производство

04 окт 2011
·
1
·
236
·
82
·
172
·
49

Примерна бланка за отказ за образуване на досъдебно производство...
 

Адвокатско пълномощно

04 окт 2011
·
1
·
173
·
141
·
364
·
38

Пълномощно с което адвокат може да ви представлява в Агенцията по вписванията
 

Депозитна разписка

10 окт 2011
·
1
·
204
·
424
·
491
·
59

Депозитна разписка-споразумение за извършването на сделка с недвижим имот...
 

Депозитна разписка

28 окт 2011
·
1
·
129
·
73
·
163
·
40

Тук става въпрос за депозитна разписка при посредничество по сделка за наем на недвижим имот....
 

Декларация за идентичност на имена


Декларация за идентичност на лице с различни имена по документи...