Декларация за експлоатация на медицинско съоръжение

31 авг 2011
·
1
·
66
·
7
·
7
·
8

Това е формуляр на декларация относно начина на ползване и поддръжка на медицинска техника и съоръжения, предадени от трето лице...
 

Адвокатско пълномощно

04 окт 2011
·
1
·
173
·
184
·
438
·
38

Пълномощно с което адвокат може да ви представлява в Агенцията по вписванията
 

Депозитна разписка

10 окт 2011
·
1
·
204
·
637
·
712
·
59

Депозитна разписка-споразумение за извършването на сделка с недвижим имот...
 

Депозитна разписка

28 окт 2011
·
1
·
129
·
91
·
192
·
40

Тук става въпрос за депозитна разписка при посредничество по сделка за наем на недвижим имот....
 

Декларация за идентичност на имена


Декларация за идентичност на лице с различни имена по документи...
 

Декларация за образец на подпис

23 ное 2011
·
1
·
46
·
57
·
150
·
29

Бланка на декларация за образец на подписа...
 

Молба за промяна на длъжността

11 дек 2011
·
1
·
3
·
44
·
68
·
16

Примерна бланка на молба за промяна на длъжността...
 

Свидетелство за дарение


Свидетелството за дарение се връчва на дарителя с цел озаконяването му и като доказателство пред компетентните органи за легалността на извършената услуга....
 

Акт 19 - протокол за извършени СМР


Протокол или Акт 19 за извършени действителни СМР, приемане и основание за окончателно плащане...
 

Молба за поправяне на очевидна фактическа грешка

16 фев 2012
·
1
·
87
·
24
·
49
·
8

Молба за поправяне на очевидна фактическа грешка по гражданско дело...