Удостоверение за дейностите на шофьор


Примерен формуляр на удостоверение за дейностите на шофьор...
 

Примерен договор за консултантска услуга


Примерен договор за консултантска услуга с права и задължения а консултанта...
 

Бланка за изготвяне на автобиография

14 сеп 2011
·
3
·
202
·
2,286
·
892
·
1

Образец на непопълнена бланка за автобиографични данни...
 

Молба за неплатен годишен отпуск


Стандартна бланка за попълване - формуляр за неплатен годишен отпуск...