Бланка за изготвяне на автобиография

14 сеп 2011
·
3
·
202
·
2,313
·
4,586
·
892
·
1

Образец на непопълнена бланка за автобиографични данни...
 

Автобиография

31 авг 2011
·
2
·
416
·
851
·
1,549
·
157

Европейски формат на автобиография...
 

Предварителен договор за продажба на недвижим имот

05 окт 2011
·
5
·
1,371
·
202
·
453
·
99

Примерна бланка за сключване на предварителен договор за продажба на недвижим имот...
 

Примерен договор за доставка на стоки

08 апр 2012
·
6
·
1,979
·
205
·
346
·
74

Примерен договор за доставка на стоки с гаранционни клаузи и неустойки, и за двете страни, работещ със строителен хипермаркет...
 

Нотариален договор за покупко-продажба на земеделска земя


Примерен нотариален договор за покупко-продажба на земеделска земя...
 

Депозитна разписка

10 окт 2011
·
1
·
204
·
524
·
580
·
59

Депозитна разписка-споразумение за извършването на сделка с недвижим имот...
 

Договор за събиране на вземания


Договор между доверител и довереник за събиране на вземания...
 

Регистрация на едноличен търговец


Заявление за регистрация на "ЕТ"...
 

Договор за покупко-продажба на МПС


Договор за покупко-продажба на МПС, съгласно новите нормативни документи...
 

Предварителен договор за покупко-продажба

01 ное 2011
·
10
·
2,323
·
73
·
300
·
30

Примерна бланка на договор за покупко-продажба на недвижим имот...