Болничен лист, приложение № 3 към чл.13, ал.1


Болничен лист, който служи за пред работодателите за временна нетрудоспособност на работника...
 

Пълномощно за МПС

09 ное 2017
·
1
·
112

Образец на бланка за упълномощаване на друго лице да притежава и управлява чуждо МПС...
 

Предложение за прекратяване на трудов договор по чл.331 от Кодекса на труда


Предложение за прекратяване на трудов договор срещу обезщетение...
 

Приложение № 8

02 юни 2017
·
2
·
648

Приложение № 8 - притежавани акции, дялови участия в дружества, място на стопанска дейност, определена база и недвижима собственост в чужбина; доходи по чл. 38 от ЗДДФЛ...
 

Мотивационно писмо

16 авг 2016
·
2
·
287
·
86
·
143

Примерна бланка на мотивационно писмо...
 

Декларация


Аз, долуподписания,........., декларирам, че съм в автор на представяната от мен дипломна работа, съгласно практическото задание на тема...
 

Искане за издаване на Удостоверение въз основа на регистъра

25 апр 2016
·
2
·
227

Искане за издаване на Удостоверение въз основа на регистъра...
 

Бланка за референдум

10 апр 2016
·
1
·
143

В тази бланка се попълват имената и лични данни, както и подпис...
 

Заявление

03 ное 2015
·
1
·
67
·
4

Заявление за отпуска на учители формат, бланка необходима...
 

Запис на заповед

20 авг 2015
·
2
·
628
·
62
·
78

Запис на заповед с обяснения ка се попълва документът...