Искова молба за неоснователно обогатяване по чл.59 от ЗЗД

13 окт 2018
·
3
·
368

Образец на Искова молба за неоснователно обогатяване по чл.59 от ЗЗД, без данни...
 

Декларация по чл. 18 от СК

31 юли 2018
·
1
·
85
·
2

Декларация по чл. 18 от Семейния кодекс. В помощ на тези, които искат да уредят имуществените си отношения пред сключване на брака...
 

МВР Заявление за пътуване

11 юни 2018
·
1
·
118

Заявление за удостоверение за пътуване извън околностите и границите на България...
 

Молба за конституиране като граждански ищец по НОХД


Молба за конституиране като граждански ищец по НОХД на основание чл. 84 - 88 от НПК...
 

Болничен лист, приложение № 3 към чл.13, ал.1

22 яну 2018
·
1
·
198
·
1

Болничен лист, който служи за пред работодателите за временна нетрудоспособност на работника...
 

Пълномощно за МПС

09 ное 2017
·
1
·
112
·
3
·
3

Образец на бланка за упълномощаване на друго лице да притежава и управлява чуждо МПС...
 

Предложение за прекратяване на трудов договор по чл.331 от Кодекса на труда


Предложение за прекратяване на трудов договор срещу обезщетение...
 

Приложение № 8

02 юни 2017
·
2
·
648
·
1

Приложение № 8 - притежавани акции, дялови участия в дружества, място на стопанска дейност, определена база и недвижима собственост в чужбина; доходи по чл. 38 от ЗДДФЛ...
 

Мотивационно писмо

16 авг 2016
·
2
·
287
·
105
·
177

Примерна бланка на мотивационно писмо...
 

Декларация


Аз, долуподписания,........., декларирам, че съм в автор на представяната от мен дипломна работа, съгласно практическото задание на тема...