Справка за финансово икономическото състояние

01 сеп 2011
·
4
·
537
·
21
·
11

Формуляр на справка за финансово икономическото състояние...
 

Искова молба за неоснователно обогатяване по чл.59 от ЗЗД

13 окт 2018
·
3
·
368

Образец на Искова молба за неоснователно обогатяване по чл.59 от ЗЗД, без данни...
 

Нотариален акт за продажба на земеделски земи

09 сеп 2011
·
3
·
610
·
470
·
800
·
123

Проект на нотариален акт за продажба на земеделски земи...
 

Бланка за изготвяне на автобиография

14 сеп 2011
·
3
·
202
·
2,363
·
4,718
·
892
·
1

Образец на непопълнена бланка за автобиографични данни...
 

Договор за покупко-продажба на МПС

19 юни 2014
·
2
·
200
·
27
·
80

Празен договор за покупко-продажба на МПС. Може да се изтегли и да се попълнят нужните данни, след което да се завери при нотариус...
 

Автобиография

31 авг 2011
·
2
·
416
·
868
·
1,584
·
157

Европейски формат на автобиография...
 

Предварителен договор за покупко-продажба на имот

25 сеп 2014
·
2
·
404
·
24

Бланка на предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот...
 

Нотариален акт за замяна на недвижим имот

30 апр 2015
·
2
·
67
·
92
·
96

Документът може да се попълни както електронно, така и на хартиен носител...
 

Запис на заповед

20 авг 2015
·
2
·
628
·
67
·
84

Запис на заповед с обяснения ка се попълва документът...
 

Искане за издаване на Удостоверение въз основа на регистъра

25 апр 2016
·
2
·
227
·
1

Искане за издаване на Удостоверение въз основа на регистъра...