Справка за финансово икономическото състояние

01 сеп 2011
·
4
·
537
·
21
·
84
·
11

Формуляр на справка за финансово икономическото състояние...
 

Нотариален акт за продажба на земеделски земи

09 сеп 2011
·
3
·
610
·
461
·
790
·
123

Проект на нотариален акт за продажба на земеделски земи...
 

Бланка за изготвяне на автобиография

14 сеп 2011
·
3
·
202
·
2,337
·
4,665
·
892
·
1

Образец на непопълнена бланка за автобиографични данни...
 

Автобиография

31 авг 2011
·
2
·
416
·
860
·
1,572
·
157

Европейски формат на автобиография...
 

Договор за покупко-продажба на МПС

19 юни 2014
·
2
·
200
·
23
·
70

Празен договор за покупко-продажба на МПС. Може да се изтегли и да се попълнят нужните данни, след което да се завери при нотариус...
 

Предварителен договор за покупко-продажба на имот

25 сеп 2014
·
2
·
404
·
24
·
29

Бланка на предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот...
 

Нотариален акт за замяна на недвижим имот

30 апр 2015
·
2
·
67
·
86
·
88

Документът може да се попълни както електронно, така и на хартиен носител...
 

Запис на заповед

20 авг 2015
·
2
·
628
·
64
·
80

Запис на заповед с обяснения ка се попълва документът...
 

Искане за издаване на Удостоверение въз основа на регистъра

25 апр 2016
·
2
·
227

Искане за издаване на Удостоверение въз основа на регистъра...
 

Мотивационно писмо

16 авг 2016
·
2
·
287
·
92
·
161

Примерна бланка на мотивационно писмо...