Справка за финансово икономическото състояние

01 сеп 2011
·
4
·
537
·
21
·
11

Формуляр на справка за финансово икономическото състояние...
 

Нотариален акт за продажба на земеделски земи

09 сеп 2011
·
3
·
610
·
440
·
765
·
123

Проект на нотариален акт за продажба на земеделски земи...
 

Бланка за изготвяне на автобиография

14 сеп 2011
·
3
·
202
·
2,304
·
4,563
·
892
·
1

Образец на непопълнена бланка за автобиографични данни...
 

Автобиография

31 авг 2011
·
2
·
416
·
845
·
1,540
·
157

Европейски формат на автобиография...
 

Акт 19 - протокол за извършени СМР


Протокол или Акт 19 за извършени действителни СМР, приемане и основание за окончателно плащане...
 

Запис на заповед

20 авг 2015
·
2
·
628
·
62

Запис на заповед с обяснения ка се попълва документът...
 

Нотариален акт за замяна на недвижим имот

30 апр 2015
·
2
·
67
·
78
·
76

Документът може да се попълни както електронно, така и на хартиен носител...
 

Болничен лист


Бланка на болничен лист за временна неработоспособност...
 

Договор за покупко-продажба на МПС

19 юни 2014
·
2
·
200
·
19
·
61

Празен договор за покупко-продажба на МПС. Може да се изтегли и да се попълнят нужните данни, след което да се завери при нотариус...
 

Свидетелство за дарение


Свидетелството за дарение се връчва на дарителя с цел озаконяването му и като доказателство пред компетентните органи за легалността на извършената услуга....