Автобиография

31 авг 2011
·
2
·
416
·
852
·
1,554
·
157

Европейски формат на автобиография...
 

Договор за покупко-продажба на МПС

19 юни 2014
·
2
·
200
·
20
·
67

Празен договор за покупко-продажба на МПС. Може да се изтегли и да се попълнят нужните данни, след което да се завери при нотариус...
 

Запис на заповед


Аз, долуподписаният.......безусловно се задължавам срещу този запис на заповед да заплатя на дата...
 

Предварителен договор за покупко-продажба на имот

25 сеп 2014
·
2
·
404
·
23
·
27

Бланка на предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот...
 

Пълномощно за пенсия


Примерно изготвяне на пълномощно за получаване на пенсии и социални плащания...
 

Бланка на запис на заповед


Записът на заповед е ценна книга, с която издателят и безусловно се задължава да изплати определена сума на посочено в записа лице...
 

Нотариален акт за замяна на недвижим имот

30 апр 2015
·
2
·
67
·
83
·
81

Документът може да се попълни както електронно, така и на хартиен носител...
 

Декларация за създаване на ООД

23 юни 2015
·
1
·
94
·
5
·
7

Декларация за създаване на Дружество с ограничена отговорност (ООД). Примерна бланка...
 

Запис на заповед

20 авг 2015
·
2
·
628
·
62
·
78

Запис на заповед с обяснения ка се попълва документът...
 

Заявление

03 ное 2015
·
1
·
67
·
4

Заявление за отпуска на учители формат, бланка необходима...