Автобиография

31 авг 2011
·
2
·
416
·
860
·
1,572
·
157

Европейски формат на автобиография...
 

Запис на заповед


Аз, долуподписаният.......безусловно се задължавам срещу този запис на заповед да заплатя на дата...
 

Предварителен договор за покупко-продажба на имот

25 сеп 2014
·
2
·
404
·
24
·
29

Бланка на предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот...
 

Пълномощно за пенсия


Примерно изготвяне на пълномощно за получаване на пенсии и социални плащания...
 

Бланка на запис на заповед


Записът на заповед е ценна книга, с която издателят и безусловно се задължава да изплати определена сума на посочено в записа лице...
 

Нотариален акт за замяна на недвижим имот

30 апр 2015
·
2
·
67
·
86
·
88

Документът може да се попълни както електронно, така и на хартиен носител...
 

Декларация за създаване на ООД

23 юни 2015
·
1
·
94
·
7

Декларация за създаване на Дружество с ограничена отговорност (ООД). Примерна бланка...
 

Запис на заповед

20 авг 2015
·
2
·
628
·
64
·
80

Запис на заповед с обяснения ка се попълва документът...
 

Заявление

03 ное 2015
·
1
·
67
·
4
·
6

Заявление за отпуска на учители формат, бланка необходима...
 

Бланка за референдум

10 апр 2016
·
1
·
143

В тази бланка се попълват имената и лични данни, както и подпис...