Справедливост и право


Правото е съвкупност от материални и духовни елементи,които в единство служат за мирното протичане на обществения живот.Най-важният принцип на правото е принципът на справедливостта...
 

Италианската правна система

14 дек 2007
·
4
·
919
·
128
·
94

Република Италия е унитарна държава, която в административно отношение е разделена на 20 области, а те на свой ред – на провинции. Има 5 области, които имат специален статус, изразяващ се в по-висока автономия...
 

Представителство


Тема от учебника по Гражднско право и доклад направен по нея. Предствен е в СА Д.А.Ценнов - Свищов....
 

Президентската институция

12 дек 2010
·
4
·
441
·
31
·
47

президентът на българия е държавният глава на републиката и един от органите на държавната власт. като институция тя разполага с редица функции, които са записани в конституцията на република българия от 1991 година. сходни длъжностти са изпълнявали...
 

Образование в Европейския съюз


Голяма част от средствата на Съюза са насочени към образованието на младите хора под 25-годишна възраст. Особено внимание се обръща на политиката за осигуряване на възможности за обучение на младежите...
 

Историческо развитие на правото и държавата

23 мар 2011
·
4
·
1,472
·
6
·
9

Разкрива особеностите на правото, историческото му развитие, основните принципи, на които се крепи. Също така в доклад е засегната частта с видовете отговорност в правото...
 

Общо за държавата


Обединяването на древните народи и племена довело до образуване на многобройни човешки общности, живеещи на определена територия. Необходимостта от координация и контрол на дейностите в тези общности поражда необходимост от хора, които да вършат това...
 

Място, роля и значение на застраховането и социалната сигурност в системата на икономиката


Застраховането и социалната сигурност играят голяма роля в управление на икономиката. Те имат за цел финансово и морално обезпечение на хора в неравностойно положение или техните наследници...
 

Недържавни източници на трудовото право


Доклад по Трудово право, посветен на недържавните източници на трудовото право, основен източник за доклада са лекциите на ас. Гевренова...
 

Държавни органи


Същност, разлика, система и видове на държавните органи...

Качи доклад и спечели
 

Сподели своите Доклади по Право с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент