Обща характеристика на понятието „търговец”. Видове търговци и вписването им в търговския регистър


Търговецът обикновено се разбира като физическо или юридическо лице, занимаващо се с търговия по занаяти е в смисъл на покупко-продажба т.е. закупуване или продаване на стоки или услуги...
 

Правна характеристика на СД, ликвидация, прекратяване и отделяне


Право отношенията между съдружниците се уреждат в този раздел, ако друго не е предвидено в учредителния договор, с изключение на разпоредбата...
 

Прилагане на чуждестранния закон за уреждане на граждански правоотношения с международен елемент


Когато отпращащата норма предвижда прилагането на чуждестранен закон, възниква въпросът, дали на прилагане подлежи само разпоредба, която урежда обществени отношения от вътрешния граждански обмен...
 

Анотация на "История на българската държава и право", автор Гълъбина Петрова


От „История на българската държава и право”, част Средновековие, с автор Гълъбина Петрова разглеждам „История на гражданското право” и по-подробно правоспособността и дееспособността, брака и семейноправните отношения, наследяването и договорите....
 

Неправилни съдебни актове


Видове неправилни съдебни актове. Разграничение и основни характеристики...
 

Основни права и задължения на българските граждани


Основни права и задължения на българските граждани. Президент и вицепрезидент...
 

Видове отпуски за обучение


В продължение на много години в България, работниците и служителите, които са студенти или ученици са провеждали борба за правото да могат да ползват платен и неплатен отпуск за обучението...
 

Квалификацията Lege fori в международното частно право


Настоящата курсова работа е посветена на един от най-сложните институти на международното частно право (МЧП), а именно квалификацията...
 

Международен факторинг - решение за проблемите на свободното движение на стоки, услуги и капитали


Основни функции на факторинга, видове факторинг, цена на услугата. Основни компоненти. Договорът за факторинг съгласно Конвенцията за международен факторинг и българското законодателство...
 

Правна уредба за лизинга в Германия


Текстът предлага изчерпателна информация за законите, действащите нормативни актове и данъчната структура на лизинговия пазар в Германия, описани в законодателството на страната...

Качи курсова работа и спечели
 

Сподели своите Курсови работи по Право с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент