Тълкуване в правото. Начини на тълкуване. Видове тълкуване според субекта и според обема


Тълкуването е сложна познавателна и творческа дейност, която се извършва с цел установяване на действителния смисъл и съдържание на правния акт с оглед преди всичко на неговата практическа реализация...
 

Модели на парламентаризма


Историята на човечеството познава различни форми на представителни събрания. Но модерният парламент и парламентаризмът възникват в периода на разпадането на феодалните структури в навечерието и в хода на либералните революции...
 

Първо писано законодателство. Крумови закони


Разработката е курсова работа по "История на българската държава и право" и може да се ползва от студенти по история и право. Съобразена е с изискванията за научност...
 

Институционални характеристики на тълкувателните актове


На прехода на съставките от статичната страна на правната действителност към нейната динамична страна стоят тълкувателните актове...
 

Регламент 861


Признаване и изпълнение на решения, постановени по Европейската процедура за искове с малък материален интерес – Регламент 861/2007...
 

Правосъдна система на Япония


Япония е единствената империя в света днес. Тя е държава, която съчетава традиция и модерен начин на управление. За нея в съзнанието ни изплува образът на човек, който винаги следва правилата и законите. Това е страна, известна с изключително...
 

Презумпции и фикции в правото


В сложния и продължителен процес на правната еволюция постепенно се е достигнало до отработването на богат спектър от разнообразни правила, технически способи и прийоми както по отношение на организацията на съдържанието...
 

Курсова задача по търговско право


Статусът на търговците в Република България се изяснява от три аспекта: Те са стопански субекти, които извършват предприемачество; Те са правни субекти; Те имат търговско качество, което им дава възможност...
 

Признаване и изпълнение на решения, постановени по европейската процедура за искове с малък материален интерес


Настоящата курсова работа цели да разгледа и коментира регламент (ЕО) 861 от 2007 – признаване и изпълнение на решения, постановени по европейската процедура за искове с малък материален интерес...
 

Юридическо лице - понятие и същност

09 дек 2012
·
22
·
2,990
·
64
·
56

Този материал е предназначен за студенти, които се обучават в специалност право, по дисциплината гражданско право. Помага на студентите за по-цялостно възприемане на лекция, свързана с изучаване на юридическото лице...
1 2 »

Качи курсова работа и спечели
 

Сподели своите Курсови работи по Право с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент