Престъпления против човечеството


Престъпленията против човечеството, наред с военните престъпления и тези против мира, са предмет на регламентация от устава на Международния наказателен военен съд в Нюрнберг и от устава на Международния военен съд за Далечния изток в Токио...
 

Институционални характеристики на тълкувателните актове


На прехода на съставките от статичната страна на правната действителност към нейната динамична страна стоят тълкувателните актове...
 

Понятие и обща характеристика на международния търговски арбитраж. Световни центрове


арбитражКУРСОВА РАБОТА ПО Международен търговски арбитраж НА ТЕМА: „ Понятие и обща характеристика на международния търговски арбитраж. Световни центрове ”...
 

Административнонаказателна отговорност


Юридическата отговорност е специфична система от правоотношения, произтичащи обикновено от наличието на състав на правонарушение, със субекти от една страна, по принцип, субект на правото, овластен от позитивното право да...
 

Изпълнителната власт на Финландия


Правителствто стои начело на изпълнителната власт на държавата. То представлява висш държавен орган или съвкупност от висши държавни изпълнителни служители...
 

Омбудсман


През последните години българия прави значителна стъпка към създаване на демократични институции, към утвърждаване на правова държава и активно гражданско общество...
 

Историческо развитие на държавата


Представителите на естественоправната школа от XVII и XVIII век си поставят за задача теоретично да обвържат съществуването на държавата с интересите на собствениците – формиращата се буржоазия. Целта е една нова концепция за държавата, която да я...
 

Понятието "държава" pro


Държавата в миналото и днес. Кратко описание по дисциплината "Политика и публична власт"...
 

Първо писано законодателство. Крумови закони


Разработката е курсова работа по "История на българската държава и право" и може да се ползва от студенти по история и право. Съобразена е с изискванията за научност...

Качи курсова работа и спечели
 

Сподели своите Курсови работи по Право с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент