Социология на правото


Борбата с тютюнопушенето е световен проблем, за пушачите и забраната за тютюнопушене на закрити обществени места се говори непрекъснато и в други страни...
 

Правно-социологически проблеми на девиантното поведение

08 яну 2008
·
3
·
378
·
311
·
69
·
41
·
1

В правно-социологическата доктрина социалната патология не означава някакво вродено качество на индивида,неспособност за адаптация към социалните условия на живот в резултат на разстройство в психиката,а означава такава ситуация,при която настъпва...
 

Правна същност на договора за продажба


Договорът за продажба е основата на най-разпространената сделка. Редица други сделки пряко или косвено са свързани с договора за продажба и обслужват неговото сключване или изпълнение...
 

Защита на личните данни

06 фев 2009
·
3
·
874
·
136
·
102
·
31

Проблемът със слушането в интернет по нашите ширини е проблем дори и на лингвистично равнище – Data Retention (от английски: "запазване на данните") дори няма пълен терминологичен еквивалент, който да превежда на български проблема в пълния му смисъл...
 

Развитието на идеята за естествените права на човека от древността до днес

15 мар 2006
·
3
·
1,593
·
535
·
44
·
13

Развитието на идеята за естествените права на човека от древността до днес - курсова работа.
 

Принципът за разделение на властите

03 апр 2009
·
3
·
885
·
162
·
13
·
1

Разделението на властите е доктрина, според която трите функции на държавното управление – законодателна, изпълнителна и съдебна – трябва да бъдат разделени и изпълнявани от различни органи, определени от конституцията...
 

Президент на България

08 апр 2008
·
3
·
381
·
154
·
32
·
12

Правомощия на президента, Президентът на републиката не е тутиляр на определена власт,но той има прерогативи, свързани с осъществяването на трите власти: законодателна, изпълнителна и съдебна.
 

Европейска здравно осигурителна книжка


Какъв е редът за издаването за европейска здравно осигурителна книжка и какви права ни дава тя...
 

Видове осигурители


Осигурител е всяко физическо, юридическо или неперсонифицирано дружество, както и други организации, които имат задължение по закон да внасят осигурителни вноски за други физически лица. Тази дефиниция има по-широко значение - и за другата област...
 

Осигуряване на съдружник в търговско дружество, който е управител и извършва трудова дейност


Съгласно описаната фактическа обстановка, български гражданин е управител на ООД, като същевременно притежава 80 % от капитала на търговското дружество. Същият се осигурява като изпълнител по договор за управление и контрол по реда...

Качи курсова работа и спечели
 

Сподели своите Курсови работи по Право с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент