Защита на личните данни

06 фев 2009
·
3
·
874
·
137
·
108

Проблемът със слушането в интернет по нашите ширини е проблем дори и на лингвистично равнище – Data Retention (от английски: "запазване на данните") дори няма пълен терминологичен еквивалент, който да превежда на български проблема в пълния му смисъл...
 

Правно-социологически проблеми на девиантното поведение

08 яну 2008
·
3
·
378
·
311
·
71
·
1

В правно-социологическата доктрина социалната патология не означава някакво вродено качество на индивида,неспособност за адаптация към социалните условия на живот в резултат на разстройство в психиката,а означава такава ситуация,при която настъпва...
 

Принципът за разделение на властите

03 апр 2009
·
3
·
885
·
166
·
147
·
1

Разделението на властите е доктрина, според която трите функции на държавното управление – законодателна, изпълнителна и съдебна – трябва да бъдат разделени и изпълнявани от различни органи, определени от конституцията...
 

Обща теория на правото

28 юни 2009
·
3
·
648
·
41
·
15

Теоретичните проблеми на юридическата отговорност са класическа тема...
 

Развитието на идеята за естествените права на човека от древността до днес

15 мар 2006
·
3
·
1,593
·
536
·
45

Развитието на идеята за естествените права на човека от древността до днес - курсова работа.
 

Понятие за право

18 ное 2008
·
3
·
586
·
26
·
10

Не може и не трябва да съществува само едно универсално определение за това що е право. И наистина за правото са налице редица крайни определения (възгледи, становища, теории), като това на древноримският юрист Целз...
 

Президент на България

08 апр 2008
·
3
·
381
·
155
·
35

Правомощия на президента, Президентът на републиката не е тутиляр на определена власт,но той има прерогативи, свързани с осъществяването на трите власти: законодателна, изпълнителна и съдебна.
 

Вина и престъпление

28 дек 2008
·
3
·
867
·
44

Най-важното основание на юридическата отговорност е правонарушението - виновно извършено социално вредно деяние на деликтоспособно лице.
 

Правна същност на договора за продажба


Договорът за продажба е основата на най-разпространената сделка. Редица други сделки пряко или косвено са свързани с договора за продажба и обслужват неговото сключване или изпълнение...
 

Осигуряване на съдружник в търговско дружество, който е управител и извършва трудова дейност


Съгласно описаната фактическа обстановка, български гражданин е управител на ООД, като същевременно притежава 80 % от капитала на търговското дружество. Същият се осигурява като изпълнител по договор за управление и контрол по реда...
1 2 3 »

Качи курсова работа и спечели
 

Сподели своите Курсови работи по Право с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент