Курсова работа по търговско право

16 фев 2009
·
6
·
1,055
·
220
·
390

Дружество с ограничена отговорност. Учредяване. Права и задължения на съдружниците. Понятие за капитал. Управление....
 

Видове отпуски за обучение


В продължение на много години в България, работниците и служителите, които са студенти или ученици са провеждали борба за правото да могат да ползват платен и неплатен отпуск за обучението...
 

Основни белези (характеристики) на правните норми


Правото представлява еманация на постиженията на човешката цивилизация, като в най-общ план може да бъде дефинирано като уникален феномен и същевременно като незаменим регулатор на обществените отношения...
 

Дело 170/78 Комисията срещо Великобритания


Съдържа делото 170/78, в което комисияа подава иск...
 

Византийската и славянската еклога. Земеделски закон


Историята на Българската феодална държава и право изучава държавното, административното, финансовото и военното устройство на Първата и Втората Българска държава в процеса на тяхното историческо развитие...
 

Казус № 4 по право


Правен казус относно работодател - работник по време криза. Трябва ли работодателя да компенсира двойната работа на служителя си....
 

Физически лица

02 фев 2009
·
6
·
1,066
·
136

Физически лица в Р. България общи положения и пояснения.
 

Външнотърговски договор

18 яну 2009
·
6
·
643
·
188

Продавачът се задължава да прехвърли собствеността и да предаде на Купувача стоката описана в спецификация №1, представляваща неразделна част от настоящия договор срещу заплащане от Купувача на определеното в настоящият договор възнаграждение...
 

Общински съвет - състав, структура, компетентност

15 яну 2009
·
6
·
1,019
·
106

Общината е основната адмистративно- териториална единица, в която се осъществява местно самоуправление. Съгласно Конституцията на РБ гражданите участват в управлението на страната чрез избраните от тях органи на местно самоуравление...
 

Преобразуване на дружество в ликвидация и несъстоятелност

03 фев 2009
·
6
·
592
·
67
·
57

Днешното икономическо и финансово състояние на България поставя важни въпроси пред хората, занимаващи се с юредическа и стопанска дейност...

Качи курсова работа и спечели
 

Сподели своите Курсови работи по Право с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент