Трудов договор


Съдържание: същност, съдържание, сключване, изпълнение, изменение и прекратяване на трудовия договор...
 

Външна политика на хабсбургите в началото на 16-ти век

15 май 2006
·
10
·
1,784
·
142
·
30
·
1

До 16 век борбите за власт в Европа служат за нейния икономически и политически възход в сравнение с останалите части на света. Неизвестно е обаче дали някоя от държавите съпернички ще натрупа достатъчно ресурси , за да изпревари останалите
 

Президент- правомощия и отговорности


Редът за избор на държавен глава е регламентиран в Конституцията и Закона за избор на президент и вицепрезидент на реп.Б-я. Изборът за нов президент се провежда не по-рано от 3 месеца и не по-късно от 2месеца преди изтичане на срока на пълномощията...
 

Конституцията - основни права и задължения на гражданите


Конституция - основни права и задължения на гражданите.Същност на конституцията. Разделението на властите в конституцията. Видове власти. Българската конституция през годините. Основни права. Основни задължения...
 

Обща характеристика на понятието „търговец”. Видове търговци и вписването им в търговския регистър


Търговецът обикновено се разбира като физическо или юридическо лице, занимаващо се с търговия по занаяти е в смисъл на покупко-продажба т.е. закупуване или продаване на стоки или услуги...
 

Правна характеристика на СД, ликвидация, прекратяване и отделяне


Право отношенията между съдружниците се уреждат в този раздел, ако друго не е предвидено в учредителния договор, с изключение на разпоредбата...
 

Обща характеристика на понятието „търговец”


Търговецът обикновено се разбира като физическо или юридическо лице, занимаващо се с търговия по занаяти в смисъл на покупко-продажба т.е. закупуване или продаване на стоки или услуги...
 

Поява и развитие на църковното право


Църковното право е първата общоевропейска наднационална система на правото, чиито правни институти и процедури са оказали съществено влияние при създаването на по-късните национални правни системи в Европа...
 

Поява и развитие на църковното право


През това време се преминава от езичество към християнство. По време на Константин Велики били създадени благоприятни условия за духовно просвещение. іv и vв. с основание са наречени класическо време на църковната книжнина...
 

Правно положение на едноличния търговец


С приемане на търговския закон, през 1991 г. влязъл в сила на 01.07.1991г., се въведе понятието „едноличен търговец”. Под “Едноличен търговец” по смисъла на този нормативен акт се разбира дееспособно физическо лице, което има местожителство в страната...

Качи курсова работа и спечели
 

Сподели своите Курсови работи по Право с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент