Конституцията - основни права и задължения на гражданите


Конституция - основни права и задължения на гражданите.Същност на конституцията. Разделението на властите в конституцията. Видове власти. Българската конституция през годините. Основни права. Основни задължения...
 

Обща характеристика на понятието „търговец”. Видове търговци и вписването им в търговския регистър


Търговецът обикновено се разбира като физическо или юридическо лице, занимаващо се с търговия по занаяти е в смисъл на покупко-продажба т.е. закупуване или продаване на стоки или услуги...
 

Правна характеристика на СД, ликвидация, прекратяване и отделяне


Право отношенията между съдружниците се уреждат в този раздел, ако друго не е предвидено в учредителния договор, с изключение на разпоредбата...
 

Обща характеристика на понятието „търговец”


Търговецът обикновено се разбира като физическо или юридическо лице, занимаващо се с търговия по занаяти в смисъл на покупко-продажба т.е. закупуване или продаване на стоки или услуги...
 

Поява и развитие на църковното право


Църковното право е първата общоевропейска наднационална система на правото, чиито правни институти и процедури са оказали съществено влияние при създаването на по-късните национални правни системи в Европа...
 

Поява и развитие на църковното право


През това време се преминава от езичество към християнство. По време на Константин Велики били създадени благоприятни условия за духовно просвещение. іv и vв. с основание са наречени класическо време на църковната книжнина...
 

Правно положение на едноличния търговец


С приемане на търговския закон, през 1991 г. влязъл в сила на 01.07.1991г., се въведе понятието „едноличен търговец”. Под “Едноличен търговец” по смисъла на този нормативен акт се разбира дееспособно физическо лице, което има местожителство в страната...
 

Наказателно законодателство на правителството на БЗНС


В началото на хх век у нас се формира бзнс като масова партия, обединяваща различните прослойки на селското население. Водачите на земеделската организация са изразители на социалните тежнения на мнозинството...
 

Правна норма. понятие. норма, правен принцип. Правна догма


Правото съществува чрез съзнанието. Като най – значим социален нормативен регулатор на обществените отношения, резултат на човешката култура и цивилизация, неговата...
 

Президент- правомощия и отговорности


Редът за избор на държавен глава е регламентиран в Конституцията и Закона за избор на президент и вицепрезидент на реп.Б-я. Изборът за нов президент се провежда не по-рано от 3 месеца и не по-късно от 2месеца преди изтичане на срока на пълномощията...

Качи курсова работа и спечели
 

Сподели своите Курсови работи по Право с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент