Право на ЕС


Процедури по изменение на договорите, приемане на държави-членки, засилено сътрудничество и явен риск от тежко нарушаване на принципите по член 6 § 1 от Договора за Европейския съюз...
 

Обща характеристика на понятието „търговец”


Търговецът обикновено се разбира като физическо или юридическо лице, занимаващо се с търговия по занаяти в смисъл на покупко-продажба т.е. закупуване или продаване на стоки или услуги...
 

Правна характеристика на СД, ликвидация, прекратяване и отделяне


Право отношенията между съдружниците се уреждат в този раздел, ако друго не е предвидено в учредителния договор, с изключение на разпоредбата...
 

Обща характеристика на понятието „търговец”. Видове търговци и вписването им в търговския регистър


Търговецът обикновено се разбира като физическо или юридическо лице, занимаващо се с търговия по занаяти е в смисъл на покупко-продажба т.е. закупуване или продаване на стоки или услуги...
 

Търговско право


Дружеството с ограничена отговорност (ООД) е вид капиталово търговско дружество, което може да се състои от едно или повече лица, отговарящи за задълженията на дружеството до размера на дяловата си вноска в капитала ...
 

Общо понятие за правото. Правна норма.


Общо понятие за правото. Правна норма – определение и структура. Приложение на правните норми. Частно и публично право - съпоставка....
 

Неправилни съдебни актове


Видове неправилни съдебни актове. Разграничение и основни характеристики...
 

Владетелите на Първото българско царство


Предполага се, че прото-траките се заселват в източната половина на Балканския полуостров, включително на днешната територия на България, през около 3500 г. пр.н.е....
 

Производство по издаване на индивидуални административни актове. Споразумение.


ЗАП (чл. 6 18) урежда общото производство за издаване, обжалване по административен и съдебен ред и изпълнение на индивидуалните административни актове (ИАА)...
 

Поява и развитие на църковното право


Църковното право е първата общоевропейска наднационална система на правото, чиито правни институти и процедури са оказали съществено влияние при създаването на по-късните национални правни системи в Европа...

Качи курсова работа и спечели
 

Сподели своите Курсови работи по Право с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент

Избрани критерии за търсене

Право
Курсови работи
7 - 10 страници
от Студенти
за Ученици
Ограничаване на резултатите