Правото като регулатор на обществените отношения


Правото е регулатор на обществените отношения. Тъй като техен носител са човешките индивиди, то правото изпълнява своята роля чрез въздействия върху тяхното поведение. В този смисъл хората и техните общности са субектите на правото...
 

Юридически фикции и юридически презумции. Понятие, видове.


В правната действителност съществуват отделни хипотези, при които не може да се установи със сигурност дали определен юридически факт, от който биха произтекли важни правни последици, се е осъществил или не е...
 

Общо понятие за правото. Правна норма.


Общо понятие за правото. Правна норма – определение и структура. Приложение на правните норми. Частно и публично право - съпоставка....
 

Императиви. Понятие, видове - заповеди и забрани


Според метода на правно регулиране правото се дели на два отрасъла: частно и публично. Това е направено още в древния Рим. В частното право субектите са равнопоставени, а в публичното са в йерархична съподчиненост...
 

Признаване и изпълнение на решения, постановени по европейската процедура за искове с малък материален интерес


Настоящата курсова работа цели да разгледа и коментира регламент (ЕО) 861 от 2007 – признаване и изпълнение на решения, постановени по европейската процедура за искове с малък материален интерес...
 

правото в правовата държава


характеристика правовата държава и на правото....
 

Неправомерното отпускане на лекарствени средства


Използвано в Бургаски университет Асен Златаров, януари 2010...
 

Общи положения за търговците


Търговски регистър. Търговска фирма. Седалище и адрес на управление на търговеца. Изясняването на тези въпроси има значение за всички видове търговци. В търговския регистър се вписват всички търговци и редица обстоятелства за тях, определени...
 

Патентно право на Великобритания, Франция, Германия и САЩ между двете световни войни

23 дек 2008
·
8
·
1,265
·
51

Понятието “патентно дело” се употребява условно и по – кратко заради връзката му с един от най – важните обекти на интелектуалната собственост, а именно патента. Патентът е форма на закрила на изобретенията...
 

Практиката на Конституционния съд като източник на българското право

11 дек 2008
·
10
·
2,072
·
26
·
6

В понятието източник на правото се влага различно значение в зависимост от смисъла, в който то се разглежда, правното направление или школа, предмета на научното изследване. Източниците са единствената регламентирана форма, чрез която правото се...

Качи курсова работа и спечели
 

Сподели своите Курсови работи по Право с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент