Тълкуване в правото


Тълкуването е един от най-интересните, но и един от най-трудните въпроси в теорията на правото. Още в най-ранните правни системи вниманието на юристите е било привлечено от правилата, които съдията трябва да спазва...
 

Президент- правомощия и отговорности


Редът за избор на държавен глава е регламентиран в Конституцията и Закона за избор на президент и вицепрезидент на реп.Б-я. Изборът за нов президент се провежда не по-рано от 3 месеца и не по-късно от 2месеца преди изтичане на срока на пълномощията...
 

Казус по търговско право


Казуса по търговско право е предназначен за студенти 1курс счет.и контрол и публични финанси. Дистанционна форма на обучение....
 

Съдебни прения


Съдебни прения наричаме онази част от съдебното заседание, която започва непосредствено след като приключи съдебното следствие, и обхваща речите на страните, в които се подлагат на цялостна оценка събраните и проверени в съдебното...
 

Юридически фикции и юридически презумции. Понятие, видове.


В правната действителност съществуват отделни хипотези, при които не може да се установи със сигурност дали определен юридически факт, от който биха произтекли важни правни последици, се е осъществил или не е...
 

Видове източници на правото


"Като не можем да направим справедливостта силна, правим силата справедлива". Тази формулировка на Паскал ни разкрива същността на един от най-важните проблеми в правната наука...
 

Правото като регулатор на обществените отношения


Правото е регулатор на обществените отношения. Тъй като техен носител са човешките индивиди, то правото изпълнява своята роля чрез въздействия върху тяхното поведение. В този смисъл хората и техните общности са субектите на правото...
 

Правна норма

10 дек 2014
·
10
·
2,664
·
6
·
12

Увод в правото. Място на правната норма в правото. Нормативност. Човешкото общество като социална система не може да съществува без ред....
 

Правни отношения

22 мар 2015
·
8
·
1,665
·
32
·
31

Правни отношения. Правоотношения. Теории за правно отношение. Структура на правното отношение. Видове правни отношения...
 

Установяване на държавен контрол върху индустриалните отношения


Индустриалните отношения през периода 1934 – 1936г. След преврата на 19 май 1934 г. досегашното правителство на народния блок е заменено от кабинета на Кимон Георгиев, с което се поставя началото на пълен държавен контрол...

Качи курсова работа и спечели
 

Сподели своите Курсови работи по Право с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент