Намерени резултати 1-10 ОТ 4
 

Издаване на лицензия за извършване на банкова дейност


Понятието "лицензия" се свързва с възможността за упражняване на определена дейност, независимо от гражданската регистрация на юридическата личност...
 

Казус по Търговско право


Производството по делото е образувано по повод подадена касационна жалба от "К" ООД – гр.Пловдив. Против решение № 272 от 23.07.2001 г. по гр.дело №68/2001 г. на Пловдив апелативен съд в частта, с която е отменено решение...
 

Курсова работа Право и интернет


Курсова работа Право и Интернет Тема: 2. Защита на авторските права в Интернет...
 

Субекти на гражданското право и законодателство pro


Предмет на курсовата разработка ще бъдат субектите на гражданското право, които участват със своите характеристики и упражняващи действия. Задачите на проекта са максимално добре да бъдат обхванати и представени субектите в различните групи

Избрани критерии за търсене

София
Международно Висше Бизнес Училище
Право
Курсови работи
за Студенти