Гражданство


Гражданството е правно политическа връзка между едно физическо лице и дадена държава, чието съдържание са определени права и задължения на това лице, които държавата е длъжна да осигури...
 

Структора и система на българското oбективно право


Структората му се изразява под разделянето му на дялове. Според основния метод на правно регулиране се дели на 2 дяла: Публично право – основно се прилага метод на власт и подчинението Частно – прилага се метода на...
 

Тълкуване на правните норми


Определение - дейност по изясняване на действителния смисъл и съдържание на правните норми. Необходимостта от тълкуване се налага по следните причини:...
 

Лекции по право


Общо понятие за право. Понятие за обективно и субективно право. Правни норми – понятие, структура, видове. Източници на правото. Правоотношение. Юридически факти – понятие и видове. Субекти на правото...
 

Правни системи


Понятие за правна система. Видове правни системи. Структура на правото. Система на правото. Национални правни системи...
 

Юридически акт


Общи - това са тези, които закрепват в себе си общо правила за поведение, отнасящи се за неопределен брой случаи и правни субекти; индивидуални - това са тези, които закрепват в себе си индивидуално правило за поведение...
 

Казус по право


ПАМ- „недаване разрешение за напускане на страната и неиздаване на паспорти и други заместващи ги документи на основание чл. 76, т. 5 от Закона за българските документи за самоличност (ЗБДС) на лицата А.А. и Б.Б. за срок от 5 години”...
 

Условия за законосъобразност на административните актове


Общи положения. Контрол върху дейността на администрацията. Основанията за оспорване на административните актове. Съществено нарушение на административнопроизводствени правила. Противоречие с материалноправни разпоредби...
 

Основи на правото част 1


Общи понятия за право. Обективно и субективно право. Структура на правото, система на субективното право. Обективното право – система от общозадължителни социални норми, социален и нормативен регулатор на обществените отношения гарантиран със силата на...
 

Договор за наем


Договор за наем - права и задължения на наемателя и наемодателя...

Качи материал и спечели
 

Сподели своите Материали по Право с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент