Гражданство


Гражданството е правно политическа връзка между едно физическо лице и дадена държава, чието съдържание са определени права и задължения на това лице, които държавата е длъжна да осигури...
 

Основи на правото част 1


Общи понятия за право. Обективно и субективно право. Структура на правото, система на субективното право. Обективното право – система от общозадължителни социални норми, социален и нормативен регулатор на обществените отношения гарантиран със силата на...
 

Условия за законосъобразност на административните актове


Общи положения. Контрол върху дейността на администрацията. Основанията за оспорване на административните актове. Съществено нарушение на административнопроизводствени правила. Противоречие с материалноправни разпоредби...
 

Казус по право


ПАМ- „недаване разрешение за напускане на страната и неиздаване на паспорти и други заместващи ги документи на основание чл. 76, т. 5 от Закона за българските документи за самоличност (ЗБДС) на лицата А.А. и Б.Б. за срок от 5 години”...
 

Юридически акт


Общи - това са тези, които закрепват в себе си общо правила за поведение, отнасящи се за неопределен брой случаи и правни субекти; индивидуални - това са тези, които закрепват в себе си индивидуално правило за поведение...
 

Правни системи


Понятие за правна система. Видове правни системи. Структура на правото. Система на правото. Национални правни системи...
 

Лекции по право


Общо понятие за право. Понятие за обективно и субективно право. Правни норми – понятие, структура, видове. Източници на правото. Правоотношение. Юридически факти – понятие и видове. Субекти на правото...
 

Тълкуване на правните норми


Определение - дейност по изясняване на действителния смисъл и съдържание на правните норми. Необходимостта от тълкуване се налага по следните причини:...
 

Структора и система на българското oбективно право


Структората му се изразява под разделянето му на дялове. Според основния метод на правно регулиране се дели на 2 дяла: Публично право – основно се прилага метод на власт и подчинението Частно – прилага се метода на...
 

Договор за наем


Договор за наем - права и задължения на наемателя и наемодателя...

Качи материал и спечели
 

Сподели своите Материали по Право с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент