Римският брак - същност, предпоставки за сключване на брак


Преди времето на Империята, в много ранните римски времена семейството било организирано по-скоро по типа на гръцките полиси. Семейството било основна обществена единица. В най-старите римски...
 

Курсова работа по Римско частно право


Курсова работа по римско частно право на тема Roman architecture....
 

Основанието за нищожност при сделките върху неоткрити наследства

27 юли 2013
·
11
·
2,983
·
15
·
23

Коментар на статията на Aлександър Кацарски в сп. "Съвременно право", бр.6 от 1999г. Същност на недействителността на правните сделки според българското гражданско право Обхват на забраната за сделки върху неоткрити наследства Съображения на...
 

Изпълнителната власт на Финландия


Правителствто стои начело на изпълнителната власт на държавата. То представлява висш държавен орган или съвкупност от висши държавни изпълнителни служители...
 

Междунaродните договори кaто източник нa бългaрското прaво

04 ное 2011
·
13
·
4,845
·
5
·
9

Системaтa нa междунaродното прaво предстaвлявa сaмостоятелен прaвопорядък, с хaрaктерни сaмо зa него особености, които коренно го отличaвaт от нaционaлните прaвопорядъци нa суверенните държaви...
 

Европейският съюз и България – история на двустранните отношения, споразумение за асоцииране, подготовка за членство

29 юни 2011
·
12
·
3,821
·
71

Външнополитическите отношения на България през изтеклите 4 -5 десетилетия преди промените от 1989 г. са предопределени от членството на страната в съвета за икономическа взаимопомощ и във варшавския договор. Ориентацията на тези отношения...
 

Курсова работа по обща теория на правото

23 май 2011
·
18
·
5,431
·
28
·
104

Материалът представлява курсова работа за привидните сделки, пропуски в закона, които могат да бъдат и са използвани за измами и друг вид незаконен бизнес...
 

Цесия и особен залог върху вземане

24 фев 2011
·
11
·
2,914
·
96
·
160

Прехвърлянето на възникналите от договора субективни права (вземания) се нарича цесия. Цесията като прехвърляне на право върху парично вземане е нетипична търговска сделка с финансов характер...
 

Съдебната система в Кралство Швеция

01 сеп 2010
·
13
·
3,278
·
43
·
46

Чл. 9 от Глава I на Конституцията на Швеция регламентира принципите за равенство на гражданите пред съдилищата и пред другите държавни институции и за обективност и безпристрастност при осъществяването на дейността им...
 

Римско частно право

22 юни 2010
·
12
·
5,335
·
64
·
117

Историята на древноримската политическа и правна мисъл обхваща цяло едно хилядолетие и отразява в своята еволяция съществените изменения на социално-икономическия и политико-правния живот в древен Рим...

Качи курсова работа и спечели
 

Сподели своите Курсови работи по Право с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент