Международен търговски арбитраж


Често между страните влезли в договорни взаимоотношения изникват спорове, за разрешаването на които се прибягва до една алтернатива, наречена арбитраж, чиито основен признак е нейният доброволен и факултативен характер...
 

Банково право


Стегнато и кратко развити всички въпроси по банково право...
 

Лекции по финансово право


Лекции по финансово право - Софийски университет,...
 

Финансово право - пълен конспект от лекции pro


Финансовото право като отрасъл на действащото право на РБ. Обща характеристика. Предмет и метод на правно регулиране. Източници на финансовото право. Разграничение и съотношение на финансовото право с останалите правни отрасли...
 

Възникване и развитие на обща теория на правото


Правната наука има свой предмет изучаването на правото, което е единна система от норми, която регулира човешкото поведение. Правото е социално явление...
 

Международно частно право


Развити въпроси за теоретичната част за изпита по МЧП при Натов....
 

Международния граждански процес


Международно гд е това, което с един от своите елементи се свързва лично или териториално с една държава, а с други от своите елементи – с друга (или други) държава. Такова е например делото, заведено пред наш съд между чужденци...
 

Финансово право


Това са неблагоприятните последици за субектите,които настъпват при неизпълнение или нарушение на предвиденото в диспозицията на фпн общо правило за поведение т.е при неизпълнение на финансовите задължения...
 

Спецификата на осигурените социални рискове


През 1998 г. се прие и закон за допълнителното доброволно пенсионно осигуряване, с който се даде възможност за създаването на доброволни фондове, където лицата по свое желание можеха да се осигуряват за рискове, които са свързани с трайна...
 

Обратно действие на юридическите актове. Видове обратно действие


Действието на юридическия акт изразява неговото реално функциониране в правния свят, реалното проявление на юридическата енергия, заложена в него. Затова действието на правния акт непосредствено изразява неговата правна задължителност...
1 2 »

Качи материал и спечели
 

Сподели своите Материали по Право с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент