Намерени резултати 1-10 ОТ 6
 

Договор за международен морски превоз на товари


Съдържание на договора за морски превоз на товари, неговата правна характеристика...
 

Индивидуално трудово правоотношение


Трудовото право е самостоятелен правен отрасъл, който възниква с отделянето му от гражданското право до обособяването му като самостоятелен отрасъл на договора за наем на работа - основен за възникване на трудово правоотношение...
 

Римското право и Славянската еклога


Причини за възникване на правото. История по отношение на Рим. Основни четири периода в Римската правна история. Основни източници на Римското право. Системи на Римското право. Славянската еклога...
 

Същност и функции на парламентарните групи в народното събрание


Парламентарните групи са необходим елемент от организацията и дейността на съвременните общонационални представителни институции. Те са проекция в парламента на политическите партии...
 

Наказанието пробация


Видове пробационни мерки. Замяна на пробацията с лишаване от свобода...
 

Развод


Общи положения. Развитие на законовата уредба. Развод по исков ред. Развод по взаимно съгласие...

Избрани критерии за търсене

София
Софийски Университет "Св. Климен ...
Право
Курсови работи
за Студенти