Намерени резултати 1-10 ОТ 6
 

Трудова дисциплина и дисциплинарна отговорност


Темата е по Основи на правота и здравно законодателство...
 

Местна и централна власт


Обществото се самоорганизира и самоуправлява чрез създаването на централна и местни власти. Овластяването на администрации има за цел осигуряването на достъп до необходими услуги за обществото в различни сфери на публичния живот...
 

Oснови на правото. Правна норма


Материалът е подходящ за студенти УЗГ. Съдържа подробобно съдържание на правната норма като определение, видове правни норми. Оценена е с оценка отличен...
 

Обжалване на административните актове по административен и съдебен ред


Административните актове могат да бъдат оспорвани (обжалвани) по административен или по съдебен ред. Оспорването по административен ред, става пред непосредствено по-горестоящият административен орган...
 

Административни актове


Административното право е съвкупност от правни норми, които уреждат обществени отношения в сферата на държавното управление. АП обхваща дейността на органите на изпълнителната власт - администрацията...
 

Основи на правото и здравното законодателство


Правните норми са модели за поведение, те имат за адресат съзнателни човешки същества или обединения от хора. Всяко субективно право принадлежи някому. Този, на комуто принадлежи субективното право, се нарича правен субект...

Избрани критерии за търсене

София
Медицински университет
Право
Курсови работи
за Студенти