Правен режим на БНБ. Място на БНБ в банковата система


Основната задача на всяка централна банка е да провежда валутната и кредитната политика и така да поддържа стабилността на националната валута. Това важи и за нашата национална банка. в своята дейност бнб се ръководи...
 

Правни субекти

06 окт 2009
·
9
·
1,096
·
121
·
54

Човешкото присъствие в правото е изначално и неотменимо. Първите официални правни актове в древността се приписват на митологични или реални герои законодатели...
 

Бюджетно право


Бюджетно право. Понятие и източници. Правна характеристика на бюджета. Елементи на бюджетната система. Бюджетно регулиране. Бюджетна класификация. Местни бюджети....
 

Правомощия на конституционния съд на република България


Конституционният съд е едно от най-важните нововъведения на новата ни Конституция. Конституционният съд е висш орган със специална компетентост
 

Закон за съдебната власт

18 мар 2015
·
10
·
2,467
·
12
·
18

Курсова работа по Административно право. Подходящ за студенти...
 

Курсова по административен процес


Анализ на закон за развитието на академичния състав в Република България...
 

Закон за защитетените терирории


Курсова работа по Административно право. Закон за защитените територии...
 

Закон за патентите и регистрацията на полезните модели


Курсова работа по дисциплината Административно право - Обща част. Титуляр е проф. Димитър Костов, а главен асистент е Емануил Коларов....
 

Ред за създаване на административно-териториалните единици – общини (ЗАТУРБ)


Конституцията в Глава VII урежда цялостно основните въпроси на местното самоуправление и местната администрация...
 

Закон за опазване на земеделските земи


С този закон се уреждат опазването от увреждане, възстановяването и подобряването на плодородието на земеделските земи и се определят условията и редът за промяна на тяхното предназначение....

Качи курсова работа и спечели
 

Сподели своите Курсови работи по Право с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент