Форми на парламентарен контрол


Разгледани са формите на парламентарен контрол в Репубика България....
 

Курсова по административен процес


Анализ на закон за развитието на академичния състав в Република България...
 

Закон за защитетените терирории


Курсова работа по Административно право. Закон за защитените територии...
 

Закон за патентите и регистрацията на полезните модели


Курсова работа по дисциплината Административно право - Обща част. Титуляр е проф. Димитър Костов, а главен асистент е Емануил Коларов....
 

Ред за създаване на административно-териториалните единици – общини (ЗАТУРБ)


Конституцията в Глава VII урежда цялостно основните въпроси на местното самоуправление и местната администрация...
 

Закон за опазване на земеделските земи


С този закон се уреждат опазването от увреждане, възстановяването и подобряването на плодородието на земеделските земи и се определят условията и редът за промяна на тяхното предназначение....
 

Установяване на административно нарушение


Административно нарушение - законово определение в чл. 6 ЗАНН: административно нарушение е това деяние (действие или бездействие), което нарушава установения ред на държавното управление, извършено е виновно и е обявено за наказуемо с административно ....
 

Областният управител като орган на изпълнителната власт


Областният управител като орган на изпълнителната власт. Характеристика и правомощия...
 

Създаване на търговското право


Търговски закон. Процесът на разрастване на търговията,както и необходимостта да се даде правна регламентация на отношенията на обмена,които се пораждат между търговци или имат за предмет търговска и промишлена дейност довежда до...
 

Привилегии и имунитети на постоянните представителства на държавите при международни организации и техния персонал


През 1975 година във Виена се приема конвенция за представителството на държавите в отношенията им с международни организации от универсален характер (ВК от 1975 г.)...

Качи курсова работа и спечели
 

Сподели своите Курсови работи по Право с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент