Защита правата на човека - лекции в съкратен вариант


Подходящи за изпита по "Защита правата на човека", водена от Веселин Цанков във ВСУ"Черноризец Храбър", като избираема дисциплина. Изцяло направени върху неговите лекции. Подходящи са и за останалите специалности, изучаващи този предмет...
 

Разработени въпроси по обща теория на правото


Разработени въпроси по дисциплината "Обща теория на правото", водена от проф.д-р Димитрина Милкова. Подходящи за изпита по ОТП....
 

Видове защита на класифицираната информация


За регистриране и отчет на материалите, съдържащи класифицирана информация, в регистратурите се водят отчетни документи. Всеки окончателно изготвен материал, съдържащ класифицирана информация, представляваща държавна...
 

Международно договорно право


Напълно достатъчни за изпита по Международно договорно право, при проф. дюн Орлин Борисов. Разработени са въз основа на лекции и от неговият учебник...
 

Лекции и материали по ГПК


Лекции и материали по ГПК. Необходими както за семинарни занаятия,така и за изпити. Може да се ползват и за държавни изпити...
 

Римско право


При раждане на дете от законен брак (бракът посочва бащата; детето е законно родено от брака ако е родено не по рано от 6 месеца след сключване на брака и не по- късно от 10 месеца след прекратяване)...
 

Съдебни експертизи


Методът на съдебните експертизи, следва да се разглежда в два аспекта – като метод на научната дисциплина „съдебни експертизи” и като практико-приложен институт...
 

Административно право и процес


Материалите са за административен процес и са добри за подготовката за семестриалният изпит по Административно право и процес при проф.Христина Балабанова...
 

Семейно и наследствено право


Разработени въпроси по Семейно и наследствено право. Използвани са лекции и учебника на Екатерина Метеева. Подходящи за изпита....
 

Въпроси по вещно право


Разработки по вещно право по лекциите на проф.Тасев. Сбити и извадени най-важните неща...

Качи материал и спечели
 

Сподели своите Материали по Право с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент