Видове защита на класифицираната информация


За регистриране и отчет на материалите, съдържащи класифицирана информация, в регистратурите се водят отчетни документи. Всеки окончателно изготвен материал, съдържащ класифицирана информация, представляваща държавна...
 

Съд, състав и производства на Европейския съюз


Тъй като всяка държава членка има собствен език и специфична правна система, съдът на европейския съюз е многоезична институция. Езиковият му режим няма аналог в никоя друга юрисдикция по света...
 

Юридически факти


Юридически факти. Обща характеристика. Видове юридически факти. Правомерни юридически действия...
 

Курсова работа по правна информатика


Основни характеристики на Булстат и ЕСГРАОН – източници на правна информация...
 

Правото в бъдещето и бъдещето в правото


Курсовата работа е за развитието на правото в бъдещето и развитето му...
 

Право на ЕС


Съдът на публичната служба на Европейския съюз е създаден с решение № 752 от 2 ноември 2004 г. на Евратом Съвета като помощен орган към Общия съд на Европейския съюз. Седалището на тази нова юрисдикция е в Люксембург...
 

Установяване на административно нарушение по налагане на административно наказание


Липсата на подпис от страна на нарушителя е със същото принципно значение. Смисълът на този подпис е той (нарушителят) да бъде запознат със съдържанието на акта и така да бъде наясно за какво конкретно нарушение ще му се търси отговорност...
 

Правна уредба и особености във взаимоотношенията Кмет-Общински съвет


Курсова работа по общинско право, местно самоуправление и местна администрация...
 

Форми на обществен контрол над разузнавателните служби за сигурност. Съдебен и комбиниран контрол


Отличителен белег на развитото гражданско общество е развитата и надеждна система на обществен контрол върху органите на държавната власт. На практика това означава да бъде осигурена максимална прозрачност върху действията на държавните учреждения...

Качи курсова работа и спечели
 

Сподели своите Курсови работи по Право с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент