Защита на личните данни


Текстът прави преглед на развитието на темата за защита на личните данни в законодателството на България от 1997 г. до днес, като отразява как България е изминала пътя по привеждане законодателството си в...
 

EСГРАОН - единна система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението.

31 авг 2009
·
14
·
2,085
·
341
·
405
·
121

Курсова работа по правна информатика. Тема: "ЕСГРАОН – Единна система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението. Развитие на правно-информационните услуги....
 

Държавна власт и държавна администрация


В ПС се създават стоки и услуги за обществено ползване, производството на които се финансира със средства, които са набрани чрез данъци, такси и други постъпления, уредени със закон...
 

Обща теория на правото

01 фев 2009
·
16
·
2,093
·
444
·
105

Разработена тема за предаване на курсова работа от конспект....
 

Държавна власт и държавна администрация


Главният секретар ръководи, координира и контролира функционирането на съответната администрация за точното спазване на нормативните актове и на законните разпореждания на органа на държавната власт и отговаря за планирането...
 

Митнически режим в България

13 дек 2007
·
21
·
3,490
·
566
·
389
·
97

Митническите режими в България - внос, износ, временен внос и износ, активно и пасивно усъвършенстване, митническо складиране, транзит...
 

Европейски парламент.


Курсова работа по право на ЕС. Организация и начин на функциониране на ЕП...
 

Обща теория на правото

10 ное 2008
·
11
·
1,480
·
298
·
80

Преставителството е изключително сложна правна фирура, която се разполага в правото като цяло, в почти всички правни отрасли...
 

Курсова работа по Правни норми

05 юни 2009
·
22
·
2,504
·
222
·
203
·
73
·
1

Правната норма се явява пълвата задължителна предпоставка за възникване на едно правно отношение. Тя определя кои факти от обективната и субективната действителност следва да се разглеждат като релевантни и кои са ирелевантни....
 

Международна закрила на правата на човека. Основни права и свободи. Геноцид, расова дискриминация, апартейд.Регионални системи. Международен контрол.


Под права на човека най-общо се разбират онези основни морални права на личността, които са необходими за живот, зачитащ човешкото достойнство Правата на човека са средство за подтигане на една по-висша социална цел и правната система е тази...

Избрани критерии за търсене

Варна
ВСУ "Черноризец Храбър"
Право
Курсови работи
за Студенти
Ограничаване на резултатите