Намерени резултати 1-10 ОТ 4
 

Източници на правото на Европейския съюз


Правото на Европейския съюз е най-важното средство, уреждащо интеграционните процеси в рамките на съюза. То се основава на общоприетите принципи и норми, гарантиращи унифицираното му приложение, както в рамките на Европейския съюз, така и в държавите...
 

Обща теория на правото


Субективната страна на правонарушението
 

Принцип на разумен срок в ГПП


Принципите на гражданския процес като система от ръководни идеи и положения, които служат за изграждане съвкупността от правни норми са изрично прогласени в ГПК...
 

Възникване на българското буржоазно наказателно право в периода на временното руско гражданско управление в България 1877-1879


Възникването, класово-политическото съдържание и характерът на буржоазното наказателно право се намират в органическа връзка и пряка историческа обусловеност от осъществяването на буржоазната революция и се определят от материалните условия на...

Избрани критерии за търсене

Благоевград
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Право
Курсови работи
за Студенти