Държавна служба. Понятие. Статут на държавните служители.

21 яну 2009
·
26
·
2,909
·
481
·
1

Понятието “държавна служба” е комплексен правен институт. То не е само на административното право, но и на други правни отрасли. Най-пряко отношение към него има административното право...
 

Понятие за юридически спор. История на правораздаването


Същност на правораздавателната дейност. Понятие за юридически спор, правен спор и конфликт. Историческо развитие на правораздаването...
 

Предявяване на недействителността. Потвърждаване. Конверсия


Правната сделка е законосъобразна - задоволява императивните изисквания на закона. От нея могат да се породят предвидените от закона и целени от страните правни последици. Тогава сделката би била правомерен юридически факт - правопораждащ...
 

Предмет, метод и принципи на конституционното право


Както е според съдържание, първо е разгледан терминът "Конституционно право". На второ място се разглеждат самите предмет, метод и принципи. На трето - Конституционноправни норми. и т.н....
 

Концепция на закона


Взета от областта на правото думата "закон” с течение на времето и с напредване на науката, се е използвала навсякъде, където съществува определен ред, във много сфери на обществения живот – в природата...
 

Парламентарна законодателна дейност


Законодателните събрания не трябва да приемат закони, които ограничават неотменимите човешки права на живот, свобода и собственост – пледира в "законът" Фредерик Бастиа...
 

Умисъл – форма на вината


Човешката дейност винаги е единство на вътрешни, психични изживявания и външно обективирано въздействие върху съществуващата...
 

Понятие за правно отношение


В процеса на общуване хората влизат помежду си в разнообразни отношения. Законодателят в лицето на държавата избира най–важните, най–характерните обществени отношения и ги урежда с правни норми. По такъв начин фактическите отношения се превръщат в ...
 

Зараждане и развитие на анционерните дружества през различните епохи


Още в Античността можем да открием генезисът на акционерното дружество. В древността Римското право дава юридическата основа на този институт. Тласък в тази насока е едиктът на император Каракала ...
 

Правно отношение


Терминът „правно отношение”, или съкратено „правоотношение”, най – общо означава наличие на обвързаност между правата и задълженията на два правни субекта. Терминът е създаден от правната доктрина в средата на 19 век...

Качи курсова работа и спечели
 

Сподели своите Курсови работи по Право с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент