Kонтрол върху корпоративното подоходно облагане


Правното основание за осъществяване на контрола е закона за корпоративното подоходно облагане в сила от 01.01.2007 г. неговите ежегодни промени допринасяха за усъвършенстване на облагаемия процес. Това особено важи за промените от последните няколко...
 

Отговорности. Гражданска отговорност - видове и харатеристики


В този доклад са разгледани различните видове отговорности в гражданския, административния и наказателния процес....
 

Обща характеристика на престъпността


Същност и елементи на престъпното деяние. Престъпност - понятие, причини и условия, видове престъпност. Криминогенни фактори, които обуславят престъпленията в икономиката...
 

Криминалистични методи и средства за откриване, събиране и проверка на доказателствен материал


Хипотезата е основоположна част от елементите на всяко научно изследване. Тя предопределя неговата структура, целенасоченост, вътрешна система и външни функции...
 

Документално оформяне на резултатите от разпита


Цялата информация получена по време на разпита се отразява в протокол. Протоколът за разпит е основно средство за фиксация....
 

Правни и данъчни аспекти на факторинговото посредничество


За целите на данъчното облагане, понятието факторинг е очертано в Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)...
 

Предмет, система, методология и задачи на криминалистиката


Криминалистиката е наказателно-правна наука, която изучава про-иесите на възникване на следите от престъплението, тяхната същност и обективната им връзка с разследваното престъпление* всяко престъпление се извършва в определена материална среда...
 

Тестове по право


Това са въпросите, които се дават на теста по право за 2ри курс в Стопанска Академия "Д.А.Ценов"...
 

Компютърни програми – нормативно регламентиране и защита на авторските права


Авторското право в теоретичен аспект се разглежда като призната и гарантирана от закона възможност на неговия носител да използва в определени предели създадено от него произведение на литературата, изкуството и науката...
 

Доклад по право за видовете договори


Правната норма представлява правило за поведение, чиято цел е да уреди най-важните отношения между субектите на правото....
1 2 3 4 5 » 7

Качи материал и спечели
 

Сподели своите Материали по Право с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент

Избрани критерии за търсене

Свищов
Стопанска академия "Д. А.Ценов"
Право
за Студенти
Ограничаване на резултатите

По Авторство

По Подреждане по

Популярност Рейтинг още подреждане по...