Юридическите лица – правен феномен с безпрецедентно значение


Най-общата класификация на правните субекти е на физически и юридически лица. В гражданското право юл е правна категория, чието съществуване е предизвикано от разрастването на гражданския оборот...
 

Източници на правото на ЕС – видове. Източници на първичното право


Курсова работа по дисциплината Институции и политики на ЕС на тема Източници на правото на ЕС – видове. Източници на първичното право, изувачана в магистъртския курс на обучение по Специалност Международни отношения...
 

Предмет и източници на трудовото правоотношение


Същност, функции, предмет и сфера на дейност на фирмената социална политика. Цели, задачи и съдържание на фирмената социална политика. Кадрова политика на фирмата...
 

Въпроси и отговори по Търговско право


Основни въпроси и отговори по Търговско право, предназначени за изпит, студенти бакалавър 3 семестър...
 

Комисионен договор и договор за лизинг


Kомисионния договор и договора за лизинг са уредени в "Tърговски закон" (ТЗ), а договора за консигнация е приравняван към комисионния договор. Те се считат за търговски сделки от 1996г., когато чрез държавен вестник са отменени наредбите за тях в...
 

Длъжностните характеристики – основен трудов стандарт в предприятието


Трудовите стандарти са един от обективно необходимите елементи на управлението на всяка една производствена или непроизводствена система. Те стоят в основата на изграждането и функционирането на конкретната организация на труда на системата...
 

Правни актове на местните органи на управление


Същност и характеристика на понятието "правен акт". Преди да започна разглеждането на правните актове на органите на местната власт, по темата на моята работа, смятам за необходимо да изясня понятието "правен акт" като основно понятие...
 

Национални мерки против нарушаване на международното хуманитарно право


Курсова работа по предмета Международно хуманитарно право на тема: "Национални мерки против нарушаване на международното хуманитарно право", предназначена за първи курс, магистратура - Международни отношения. Преподавател - Цветана Каменова...
 

Досъдебно производство

04 ное 2017
·
20
·
5,683
·
3

Досъдебното производство е основна форма на разследване. Неговата задача се състои в подготовката от фактическа и правна точка на определен казус, с оглед произнасянето на прокурора за повдигане на държавно обвинение пред съд, а също и организира...
 

ПСВП град Сливен - Шивачево, акумулиране на питейните води pro


Подобряване екологичната насоченост на ПСОВ чрез внедряване на нови технологии и доставка на нови съоръжения за пречистване на водите с цел осигуряване пречистване на водата за всички населени места. Намаляване загубите на вода...

Избрани критерии за търсене

Пловдив
Право
Ограничаване на резултатите