Основни принципи на административния процес


Правните принципи представят в синтезиран вид ръководните идеи, въплътени в определени комплекси от правни норми. Те могат да бъдат прогласени изрично...
 

Парламентарно право


Това са общи бележки на най-важните, основни понятия за дисциплината. Ще ви даде ясна представа за основите на предмета....
 

Лекции по Търговско право

20 фев 2016
·
35
·
12,967
·
21

Лекции по Търговско право, предназначени за студенти във ФИСН на ПУ "П. Хилендарски"....
 

Търговско Право

15 окт 2016
·
22
·
4,897
·
2

Счита се, че във вид близък до съвременния търговското право се е оформило през 12-13век. Появата му през тази епоха се свързва с разцвета на морската търговия в италианските градове държави начело с Венеция...
 

Правната информация


Презентация на тема правна информация. Тази презентация не е изготвена лично от мен, но се надявам да няма проблеми с публикуването...
 

Правна рамка, основно предназначение, функции и on-line услуги и процедури на информационната система с национално значение "Есграон”


Есграон е национална система за гражданска регистрация на физическите лица в Република България и източник на лични данни за тях...
 

Нормотворчество

14 дек 2016
·
13
·
5,367
·
22
·
17

Лекции по нормотворчество от 05.11.2015г за студенти право-задочно. Нормотворчеството е учение за създаване, изменяне и отмяна на правнонормативни актове. Този процес включва и удостоверяване, обнародване, тълкуване; нормотворчеството е знание за това...
 

Право на ЕС


Европейският парламент е органът, в който са представени най-широко народите на държавите членки. Той не е най-важният орган на ЕС, правомощията му са ограничени, статусът му не може да се сравнява с този на парламентите на държавите член...
 

Принципът за разделение на властите днес


С идеята за разделението на властите преди всичко се увенчават усилията на мислителите от други епохи да се поставят граници на държавата в отношението й с обществото и гражданите...
 

Мироопазващи операции и регионална сигурност


Специфики на "новото" поколение мироопазващи операции (по примера с Афганистан)...

Избрани критерии за търсене

Пловдив
Право
Ограничаване на резултатите