Наказателно право


Лекции по наказателно право, много пълни , идеални за подготовка за изпита...
 

Гражданският процес като защита и санкция

08 яну 2012
·
183
·
95,643
·
182
·
65

за подготовка за семестриален изпит по граждански процес...
 

Търговско право


Лекции по търговско право на Поля Гюлева...
 

Наказателноправни науки - курс лекции


Материалът обхваща в цялост наказателното право и процес - от действието на наказателноправните норми, престъпленията до реда за разглеждане на наказателни дела...
 

Облигационно право


Лекции по Облигационно право, предназначени за студенти по право...
 

Понятие и предмет на Семейното право

02 ное 2011
·
110
·
53,376
·
65
·
116
·
26

Семейни право отношения – съгл. чл. 1 ск семейни са право отношения, основани на брак, родство и осиновяване (брака, родството и осиновяването са и юф, които пораждат семейни право отношения). От гл.т. на тяхната природа бракът и осиновяването...
 

общо теоретични основи на училищното законодателство


обект, основни положения нормативни актове, просветна политика и училищно законодателство, функции, основни принципи...
 

Лекции по трудово право


Трудовото право е сравнително нов отрасъл на правото. Възниква с отделянето от гражданското право на договора за наем на работа...
 

Възникване и развитие на авторскоправната закрила

28 ное 2010
·
100
·
34,602
·
111
·
19

Отношение към създаваните произведения в древността. В античността не е било известно авторското право, въпреки, че схващането за съществуването на интелектуалната собственост върху “произведенията на духа” води началото си още оттогава...
 

Теми по право

09 ное 2015
·
99
·
41,081
·
15
·
23

Конституционализмът - възникване, развитие и същност. Основни начала на конституцията на Република България от 1991 г....

Избрани критерии за търсене

Пловдив
Право
Ограничаване на резултатите