ПСВП град Сливен - Шивачево, акумулиране на питейните води pro


Подобряване екологичната насоченост на ПСОВ чрез внедряване на нови технологии и доставка на нови съоръжения за пречистване на водите с цел осигуряване пречистване на водата за всички населени места. Намаляване загубите на вода...
 

Право на ЕС pro

12 окт 2014
·
18
·
7,433
·
7
·
96
·
6.00 лв.

Лекции по Право на ЕС, диктувани от Чавдар Стоянов, ПУ, 2013 г...
 

Вещно право.Зщита правото на соственост.


Правото на собственост е основен въпрос и законодателят отделя особено място на неговата защита. Най-обемна по съдържание е неговата защита.
 

Въпроси и отговори по Търговско право

20 авг 2015
·
3
·
791
·
60
·
53

Отворени въпроси от тестовете на доц. Г. Григоров, в ПУ. Дайте определение на търговско дружество. Посочете деленията на видовете ТД...
 

Теми по право

09 ное 2015
·
99
·
41,081
·
12
·
18

Конституционализмът - възникване, развитие и същност. Основни начала на конституцията на Република България от 1991 г....
 

Обществени поръчки - контрол

24 ное 2015
·
8
·
2,382
·
3

Контролът по изпълнение на ЗОП се осъществява от Сметната палата (СП) и от органите на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ)...
 

Възникване, организация и функции на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ)


Правата на човека, както и неговата защита съществуват от римското право, но намират приложение едва значително по-късно, отколкото самозащитата. Чрез правото се изравнява неравнопоставеността, затова е необходима правната защита която непрекъснато се...
 

Лекции по търговско право първа част

29 ное 2015
·
80
·
39,305
·
31
·
33

Предмет на преподаване и на разглеждане е търговското обективно право, под което се разбират правните норми, които уреждат два основни момента...
 

Несъстоятелност - теми

12 яну 2016
·
93
·
45,828
·
13
·
12

Несъстоятелността като понятие се състои от четири гледни точки: като обективно право; като производство; като наука; като учебна дисциплина...
 

Търговско право


Лекции по търговско право за студенти в Висше Училище по сигурност и икономика...

Избрани критерии за търсене

Пловдив
Право
Ограничаване на резултатите