Основи на правото


Лекции по основи на правото при доц. Костов от ВУ "Земеделски колеж" Пловдив...
 

Латинска правна терминология


Основни правни термини на латински език за изпита по Латински в ПУ "Паисий Хилендарски" ....
 

Достъп до имотния регистър по интернет


Достъп до Имотния регистър по Интернет . За да заявите отдалечен достъп и да си спестите чакането за справки, следва да извършите три прости действия:...
 

Антични правни системи - Гърция


Съвременните изследователи считат, че Древна Гърция е люлката на европейската цивилизация...
 

Възникване на криминологията и основни методи и функции


Криминологията се формира като наука в края на 19 век. По това време в в почти всички европейски страни са приети модерни наказателни закони.Но безработицата на големи социални слоеве създава предпоставките за увеличаване на престъпността...
 

Правна сделка


Дефиниция и характеристики на правната сделка...
 

КП, норми, отношения, източници


Понятието конституционно право може да се разглежда се в няколко значения, а именно: като клон/отрасъл от правната система на страната; като клон от правната наука, обхващащ възгледи и знания по проблемите на конституцията и конституционализма...
 

Европейска комисия. Състав. Процедура по формиране. Председател


Комисията е институцията с най-видими федерални елементи. Тя е създадена, за да бъде пазител на учредителните договори, изпълнителен орган на ЕС, инициатор на правото на съюза, посредник между държавите членки и изразител на обшия интерес на съюза...
 

Токийският Международен трибунал - 1946-1948


Нюрнгебргският и Токийският процес се провеждат в изключително напрегната и сложна за света обстановка, особено е голямо значението на Нюрнгбергският процес...
 

Договор за наем


Наемодателят предоставя на наемателя за временно и възмездно ползуване.....(описва се подробно наетата вещ или помещение), а наемателят се задължава да изплаща уговорената между страните наемна цена...