Наказателното право

12 сеп 2011
·
33
·
43,633
·
358
·
579
·
203

Обща характеристика на системата на особената част на наказателното право. Задачи и цели на особената част. Особена част и принципи на наказателна отговорност...
 

Пищов по Римско частно право


Целият материал, най-важното, съкратено от учебника...
 

Право на Европейския съюз


Създадена през 1975 година, Сметната палата придобива качеството на институция на ЕС с договора от Маастрихт...
 

Търговско право


Пищови по Търговско право използвани във Висш земеделски колеж - Пловдив...
 

Осигурително право

21 мар 2011
·
18
·
34,606
·
177
·
214
·
51

Особен вид обществени отношения, които съществуват само като регулирани от правото отношения. Остро възникват, когато лицето изпадне в състояние на материално затруднение, когато здравословното му състояние се влоши или ако остане без работа...
 

Пищови по МПП


Международното право е система от принципи и норми /договорни и обичайни/, които уреждат отношенията между държавите. Характерна особенност на МП е, че е самостоятелна правна система и главната му функция е да изпълнява ролята на регулатор...
 

Бългaрско гражданство и гражданство на ЕС


Същност и съдържание на правното понятие "гражданство". Понятията етнос, народност, нация. Социокултурна идентичност и връзката и с българското гражданство...
 

Право на Европейския съюз


Идеята за обединена Европа, е зародена много отдавна. Неин поддръжник е бил и великият френски писател и хуманист Виктор Юго...
 

Пищов по право на ЕС


Пищов по право на Европейския съюз...
 

Курс от лекции по дипломатическо и консулско право

22 сеп 2010
·
9
·
9,617
·
83
·
117
·
28

Материалът представлява курс лекции по дипломатическо и консулско право, които са разработени максимално сбито и опростено. Могат да бъдат използвани и като пищов...