Открито море. Свободи на откритото море. Забранени от МПП дейности в открито море.

16 май 2014
·
14
·
2,489
·
46
·
51

Международното морско право е отрасъл на международното публично право, който определя режима и урежда отношенията между субектите на международното право, възникващи в съответствие с техните действия, осъществявани в моретата и океаните...
 

Въведение в конституционните основи на международните отношения


Според римския юрист Улпиан правото е изкуство за доброто и справедливото като тези думи се превръщат в максима. Различните отношения трябва да се уредят така че, следвайки идеята за социалната справедливост, да се достигне до добър и справедлив ред...
 

Държавата - субект на правото


Курсова работа по ОТП. Държавата е сложна социална и политическа институция, която упражнява своята дейност в почти всички сфери на социалния живот...
 

Международно хуманитарно право


Основни принципи на международното хуманитарно право Източници на международно хуманитарно право...
 

Пищови по финансово право


Търговските банки се създават в условията на специален разрешителен режим или тук става дума за т.нар. лицензиране на банките...
 

Пенитенциарно право


Пенитенциарното право има за предмет изпълнението на наказанията, наложени с влязла в сила присъда, т.е. по наказателни дела...
 

Алтернативи на лишаването от свобода


Наказанието лишаване от свобода е единствената мярка за противодействие на нарасналата престъпност. Но то изправя затворите пред прага на пренаселеност. Пробацията е система от мерки за извънзатворно въздействие...
 

Ролята на обичая в правото


Документът има за предмет да разгледа ролята на обичая в правото. Да вникне в психологията на човека. Документът се фокусира върху историческо развитие на обичая, понятие за обичай, ролята на обичая в практиката, ролята на обичая в правото днес....
 

Трудово и осигурително право


Лекциите са за учебната 2012-2013 г. Пълни и много подробни записки....
 

Типове и структури на международните системи


Понятието „системност” е основно в теорията на международните отношения. То създава фундамента, върху който се изграждат представите за разнообразните международни взаимоотношения. При анализа на състоянията на системата на МО винаги трябва да се...

Избрани критерии за търсене

Пловдив
ПУ "Паисий Хилендарски"
Право
за Студенти
Ограничаване на резултатите