Изискването за компетентност на автора на административния акт в практиката на Върховния административен съд


Изискването за компетентност на автора на административния акт е установено в чл. 4, ал. 1 АПК, според който „административните органи действат в рамките на правомощията си, установени от закона”...
 

Държавата - субект на правото


Курсова работа по ОТП. Държавата е сложна социална и политическа институция, която упражнява своята дейност в почти всички сфери на социалния живот...
 

Международно хуманитарно право


Основни принципи на международното хуманитарно право Източници на международно хуманитарно право...
 

Пищови по финансово право


Търговските банки се създават в условията на специален разрешителен режим или тук става дума за т.нар. лицензиране на банките...
 

Пенитенциарно право


Пенитенциарното право има за предмет изпълнението на наказанията, наложени с влязла в сила присъда, т.е. по наказателни дела...
 

Алтернативи на лишаването от свобода


Наказанието лишаване от свобода е единствената мярка за противодействие на нарасналата престъпност. Но то изправя затворите пред прага на пренаселеност. Пробацията е система от мерки за извънзатворно въздействие...
 

Ролята на обичая в правото


Документът има за предмет да разгледа ролята на обичая в правото. Да вникне в психологията на човека. Документът се фокусира върху историческо развитие на обичая, понятие за обичай, ролята на обичая в практиката, ролята на обичая в правото днес....
 

Трудово и осигурително право


Лекциите са за учебната 2012-2013 г. Пълни и много подробни записки....
 

Типове и структури на международните системи


Понятието „системност” е основно в теорията на международните отношения. То създава фундамента, върху който се изграждат представите за разнообразните международни взаимоотношения. При анализа на състоянията на системата на МО винаги трябва да се...
 

Обичаят като източнк на правото


Правото се появява постепенно заедно с развитието на човечеството, за да отговори на естествените му потребности - за по доброто разбиране на заобикалящия го свят...

Избрани критерии за търсене

Пловдив
ПУ "Паисий Хилендарски"
Право
за Студенти
Ограничаване на резултатите