Основи на правото


Лекции по основи на правото при доц. Костов от ВУ "Земеделски колеж" Пловдив...
 

Основи на правото


Основи на правото всички лекции от първи курс специалност Икономика на туризма...
 

Видове източници на правото


"Като не можем да направим справедливостта силна, правим силата справедлива". Тази формулировка на Паскал ни разкрива същността на един от най-важните проблеми в правната наука...
 

Търговско право


Пищови по Търговско право използвани във Висш земеделски колеж - Пловдив...
 

Търговско право


Теми по Търговско право. Основни категории на търговското право. Търговец, Видове търговци. Търговско предприятие, клон. Търговска фирма – същност. Търговското право като правен отрасъл...
 

Погасителна давност


Погасителната давност е общ правен институт в частното право говорим за погасителна давност за погасяване правото на иск. Тя е уредена от чл. 110 до чл. 120 от 33Д. Състои се от 3 елемента...
 

Предпоставки на търговска несъстоятелност


Търговската несъстоятелност представлява универсален способ за принудително изпълнение по отношение на цялото имущество на неплатежоспособен длъжник търговец за едновременно и...
 

Обща характеристика на гражданското право

13 юли 2009
·
2
·
462
·
98
·
83
·
24

Лекция по основи на правото, използван във Висше училище "Земеделски колеж" - Пловдив...
 

Бизнес право


Лекционен курс по бизнес право. Частно и публично право. Финансово право....