Система и структура на публичното и частното право

24 мар 2011
·
11
·
4,431
·
48

Упоменато е от какво се състои системата на правото. Проследена е еволюцията на публичното и частно право...
 

Детска престъпност


Осите на дезинтеграция- отказ от образование и масова безработица са застъпени най- широки сред ромския етнос. По данни на нси след 1989 г. годишно отпадат по 26-33 хиляди деца от образователната система...
 

Права на човека


Всички ние, където и да се намираме в този момент, с каквото и да се занимаваме, без значение от религията, която изповядваме, расата ни, националната ни принадлежност и политическите ни убеждения...
 

Човешките права


Обхванати са основните човешки права. Съпоставка между тези в Европа, Африка и Азия. Практическата част се състои от 3 казуса от българската действителност, където са нарушени правата на отделни граждани...
 

Юридически факти


Понятието “юридически факт” обхваща всички “факти от действителността”, които имат качеството да бъдат “юридически” и които действат като такива. Факти от действителността са всички събития, действия, актове, които се извършват...
 

Защита срещу незаконно уволнение


Кратък поглед върху защитата срещу незаконно уволнение по чл. 344 КТ...
 

Предмет на конституционното право


Конституционното право е част от публичното право - то е самостоятелен правен отрасъл. Фундаменталната значимост на конституцията, като основен закон в държавата е преценена от юридическата теория и практика като силно основание...
 

Върховен касационен съд


Върховният касационен съд като най-висша съдебна инстанция е създаден по времето на Третата българска държава, скоро след Освобождението и е едно от големите постижения в изграждането и утвърждаването на държавността....
 

Недействителност на административните актове


За да породят желаните правни последици административните актове следва да отговарят на определени условия, формулирани в Административно процесуалния кодекс (АПК)...
 

Източници на правото в Европейския съюз


Правото на ЕО/ЕС1 е самостоятелен правопорядък2. Още през 1964 г. СЕО е категоричен: „В действителност договорът за ЕО не цели създаването на взаимни задължения между различните субекти, за които се прилага, а установява един нов правен ред,...

Качи курсова работа и спечели
 

Сподели своите Курсови работи по Право с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент